Zvoleno písmeno: FFabrika
- fabrička - práce, ale méně počestnost
- vidět velkou - zdar a štěstí
- viděti - výnosný obchod
- viděti ji - zdar v podnikání

Facka
- náhlé překvapení
- dáti ji někomu - svornost v manželství
- dostati - do zlé společnosti přijíti
- rozdávat viděti - náklonnost k pranicím

Fagot
- hráti - dobré plíce

Fajfka
- kouřiti ji - pro ženu chlípnost, pro muže šťastné manželství

Fakir
- zhubneš, ale budeš zdráv

Faldy
- natřásati - nenadálá lítost

Fangle
- rozvěšovati - dobrá pověst u sousedů

Fara
- bezstarostná budoucnost
- blahobytný mír
- viděti ji - bezstarostná budoucnost

Farář
- mrzutost, poškorpení
- zlé znamení, zvláště u nemocných, mrzutost
- na kazatelně - úspěch
- u oltáře - prospěch
- viděti faráře s kuchařkou - velká radost

Faust
- Fausta s Mefistem čertem - svedení a zlý konec

Fazole
- klíčiti viděti: dosáhnouti cíle.
- pěkně vzrostlé a kvetoucí viděti: splnění přání.
- spáliti: mnoho nepříjemností.
- viděti a jísti: předzvěst hádky.
- z lusků vyjímati: starost o budoucnost.
- fazole aneb ledvinový hrách jísti vařené - dlouhotrvající rozepře
- fazole když pěkně rostou a kvetou - budeš mít starost o vlastní budoucnost
- fazole klíčit viděti - dosáhneš svého cíle
- jísti - budeš bujný k ženám
- jísti - nemoc, také špatná pověst
- jsou-li fazole syrové - důležitá věc
- sázeti - nové zaměstnání
- zalévati či sázeti - tvé přání bude vyplněno

Fenykl
- prodávati - chceš lidem škoditi, ale nejvíce uškodíš sobě

Ferbla
- hráti - starosti

Fermež
- natírati - nebezpečí a úraz

Fěrtoch
- ženě zdvíhati - nepodléhej svodům, budeš zklamán
- ztratiti - hosté v domě

Fez
- fez turecký - mnoho milenek nebo milenců

Fiakr
- jím jezditi - nedorozumění

Fiala
- štěstí

Fialka
- blažená známost
- ji trhati - dozvíš se pravdu o tom, co tě znepokojuje
- na jaře kvésti - štěstí
- na věneček - necudná osoba tě sleduje
- s nimi se okrášliti - skromnost
- trhati - šťastné manželství
- viděti na jaře - štěstí, avšak viděti v jiném ročním období znamená neštěstí
- zdobiti se jimi - buď rozumný při jednání

Fidlovačka
- známost k manželství

Fík
- darem obdržeti - přátelské zacházení
- fíkový strom, listy z něho trhati - zahanben býti
- jísti - k lepším poměrům se vzmoci
- nezralý jísti - prohraný soud
- sušené - zmenšení jmění
- zralý a sladký jísti - zámožnost

Film
- Nebuď příliš pišný, ztratíš co máš rád (47)
- Produkovat film: Dobře postoupíte
- Vidět: Přináší dlouhou chvíli
- kterému budete mít v budoucnu za co děkovat

Filmový Ateliér
- pobývat v něm:ohlašuje neklidné dny
- pracovat v něm: Změna zaměstnání

Flamendr
- chybná cesta
- flámovati se viděti - veselí v domě

Flašinet
- nouze
- na něj hráti - pro ženu dobrodružství, pro muže osidla
- na ulici viděti a slyšeti jej hráti - nouze

Flaška
- rozbíti ji - pohádání
- s pivem - domácí společnost
- s vínem - veselá společnost

Flétna
- na ni hrát - hádka a ztráta
- pískati na ni - chraň se podvodu

Fonograf
- hrající - povídavá bába až do omrzení

Forman
- formana aneb vozku viděti - rozepře, hněv
- viděti ho - zdlouhavá cesta před tebou

Fotbalista
- viděti ho - tělesný úraz je možný.

Fotograf
- viděti ho při práci - brzký sňatek

Frak
- černý - pozvání nebo schůzka

František
- jej páliti - čerta ďáblem vyháněti
- viděti, vidět zapáliti - lichocení
- voňavé zapáliti - na pochlebníka se snížiti

Frejířka
- spatřiti ji - podvod nebo mrzutost

Fůra
- citrónů - epidemie
- plná - blahobyt
- plná bab - státní bankrot
- plná páterů - katastrofa
- prasat - velká výhra nebo dědictví
- prázdná - nedostatek
- převržená - neštěstí na cestě
- sena - štěstí
- slámy - neštěstí
- velkou viděti - obohacení
- vysoko naložená - obohatíš se


[ Nahoru ]