Zvoleno písmeno: ŠŠachy
- hráti - máš nadání

Šalvěj
- bolení zubů

Šátek
- namáčeti - horká nemoc
- namáčeti a dávati na prsa - pozor na zápal plic

Šaty
- andělské šaty oblékati - bohatství
- bavlněné šaty míti - zisk
- ženské nositi: starosti, neštěstí.
- hedvábné šaty míti - dostaneš zámožnosti
- roztrhati - štěstí nepoznáš
- Zdá se vám o šatech? Znamenají sebereprezentaci. Líbí se vám nebo byste je nejraději svlékli? Pak se pravděpodobně cítíte stejně na veřejnosti. Jestliže na sobě máte šaty někoho jiného, možná že i v životě přebíráte něčí roli. Svlékání symbolizuje odhalování skutečné osobnosti a má i sexuální význam.

Šermovati
- o cenu: znamenášťastný výsledek obchodů.
- zmaření přání a nadějí, roztržka, nebo ztráta milého.

Šeříkový keř
- viděti: nemoc a starosti.

Šibenice
- viděti: falešné přátele míti, neštěstí a neklid.
- viděti, na ní věšen býti: ke slávě přijíti, ale také s hádkou počítati.

Šindel
- budeš živ jen taktak

Šíp
- šíp bez luku - dcera

Šípky
- jísti - pozor na žaludeční vředy
- viděti: chudoba.

Šiška (y)
- sbírati jedlové šišky - blahé časy

Škola
- Obchodní škola - nemysli vysoko, čeká tě skromný život
- viděti: Patrně se navracíte k dávným úspěchům nebo trápením, možná, že si jen potřebujete lépe zorganizovat život. Kdo vás ve snu učí a co? Anebo máte pocit, že vás v reálném životě někdo příliš poučuje? rozhlédněte se kolem sebe, třeba objevíte důvod.

Škrob
- bázlivému dodej nápad

Šlehačka
- Nemusíš se rmoutit; máš v sobě síly, které můžeš správně rozvinout. (44)

Šňupati
- dostati rychlý nápad

Šotek
- viděti ho - velké štěstí

Špaček
- houf jich - vojenské manévry za městem
- štěbetající - dobré zprávy
- více jich z domu letí - pozor na oheň

Špejle
- konec lásky

Špenát
- naděje na dobrou hostinu

Šperky
- nositi: proženy zámožnost, pro muže pronásledování.

Špína
- špinavý býti: nemoc.
- špiniti se:štěstí.

Štětina
- viděti: překážky v podnikání.

Štika
- prohnaný člověk

Štípati
- někoho - rozpustilost

Štír
- lstivý protivník
- štípne-li ve snu - protivník zle tebe pohaní

Štít
- bílý - budeš prchlivým vedoucím
- černý nebo šedý - budeš energickým vedoucím
- červený - nikdo ti neublíží
- domu zřícený viděti: nešťasné úmrtí.
- míti - budeš spravovati mnoho lidí
- modrý - budeš nemocný
- Viděti:Štít je nezbytnou součástí zbroje - před čím se chráníte? Co k ochraně používáte? Skrýváte se? Je tím štítem nějaký člověk, za kterého se schováváte nebo vy bráníte někoho jiného?

Šťovík
- jísti - staropanenství

Šumění
- vody: neštěstí na cestách.


[ Nahoru ]