Zvoleno písmeno: VVáček
- prázdný najíti: nevděk.
- s penězi najíti:žádný zisk.

Vada
- v těle, v obličeji - dobrota srdce

Váhy
- nerovné - prohraješ při soudní
- pěkné a lesklé - spravedlivý soudce
- vyrovnané viděti - vyhraješ při soudní
- zlomené - smrt

Válka
- Ocitli jste se ve snu ve válce nebo ji pozorujete? Možná je to bitva mezi tužbami vašeho podvědomí a vědomí nebo mezi vaším intelektem a emocemi. Může se však jednat i o jakousi metaforu z vašeho reálného života.

Valy
- zdá-li se o nich ženě - dobré postavení muže

Vápno
- vyhlídka na vysoké výdaje.

Vavřín
- umělecká sláva

Váza
- ucházení se o přízeň

Vázati
- rozejití, rozloučení, rozvod

Včela (y)
- jejich bzukot a rojení - svatba
- jejich roj - stálé bohatnutí
- med sbírati viděti: dostati dobrou radu.
- od nich bodaný býti: brzké neštěstí, nepříjemnosti s přáteli.
- pracovati viděti: dobře se míti.
- rojící se na stromě viděti: posílení lásky a věrnosti.
- rojící se viděti: popletené záležitosti.
- úl viděti: blaženost, prospěch.
- viděti: dobré znamení.
- ztratiti se i úl - zchudnutí

Vdávati
- se: potíže, neštěstí, chudoba.

Večer
- štědrý večer - obdarování a rodinné štěstí

Vědec
- viděti nebo s ním mluviti: podvedený býti.

Vejce
- červené viděti: hněv, požár, úmrtí přítele.
- jísti: otcem se státi a tímšťastný býti.
- žluté viděti: vážná nemoc.
- míchaná vejce - klepy o tajené nemoci
- míti: výhra, domácí pohoda.
- najíti:ženichem nebo nevěstou se státi.
- nakládati vejce, okurky, ovoce atd. - bude v zemi drahota
- rozbité viděti: ztráta, hádka, chudoba, rozchod s přítelem nebo partnerkou (partnerem).
- shnilé rozbíti: do zlýchřečí se dostati.
- spadnout nechati: nesvornost.
- viděti nebo koupiti: úspěch v obchodech, blahobyt, povýšení v úřadu, dobré děti, dlouhýživot.

Velbloud
- seděti na něm a rychle jeti - rychlá smrt
- sestoupiti z jeho sedla - nemoc i uzdravení
- viděti: neobvyklý zážitek zažíti, zbohatnouti.

Vemeno
- krávy viděti: požehnání, dárek.

Věnec
- žlutý - nemoc smrtelná
- z červených růží - zlá nehoda
- z dubového listí dostati: vyznamenání.
- z hlavy někomu vzíti - přebereš jeho zaměstnání, majetek
- z klasů na hlavě: vyznamenání.
- ze zlata na hlavě - důstojenství
- ze zlata na hlavě míti a nechat spadnouti - hanba
- ze zlata na hlavě, spadne a zase zdvižen - vše se zakryje

Vepř
- bíle oblečený - tajné nectnosti
- bíti ho - pokárání za neslušnost
- hladiti ho - tajná láska
- chytiti ho - někdo u vás bude v domě přistižen při nevěře
- pařiti vepře - pozemské radosti
- viděti ho - dobře pochodíš

Verpánek
- podnikání s málo penězi

Věřitel
- viděti nebo jeho návštěvu očekávati: dobré, ale obtížné obchody sjednati.

Veselost
- ve spánku: neklid, nepokoj.

Vesničan
- chudého navštíviti: o úctu přijíti, pohrdání zakusiti.
- mluviti viděti: veselé dny přijdou.
- zámožného viděti: znamenáštěstí.

Veš
- bohatství z nečistých zisků

Veverka
- od ní býti pokousán: znamená pro svobodnou osobu zlou manželku, pro vdanou zlé děti.
- viděti: znamená pro svobodnou osobu dobrý sňatek, pro vdanou péče o dítě.

Vězeň
- býti - oženit se
- býti a hlídán zlým strážcem - nastěhuje se k vám tchyně
- býti propuštěn do civilu - sejde ze svatby

Vězení
- do něj býti veden:štěstí, zdraví.
- v něm býti: útěcha od přátel.
- viděti: klid získati.
- z něj propuštěn býti: nemoc, smrt.

Věž
- hořící - starý a ctěný muž zemře
- jí nahoru stoupati - tvůj život myšlenkově bude naplněn
- jí nahoru stoupati a v ní veliké okenní otvory - budeš mít dar ducha
- Pokud jste ve snu viděli věž, znamená to, že můžete mít štěstí při řešení svých starostí. Stoupat na věž znamená, že jste čestní a svou čest si zachováte i tehdy, kdy k vám přijde sice skvělá, ale podezřelá nabídka. Pokud ve snu věž boříte, nejspíš budete
- vysoká - vysoké stáří a dosažené cti

Vidlička
- míti, nebo viděti: oklamán(a) býti.

Vikev
- rostoucí v domě - různice, hádky, pláč
- vařenou jísti - nemoc a zármutek

Víko
- odklopiti - narození dítěte
- zavříti - smrt

Víla
- viděti nebo s ní mluviti: velkéštěstí ve všem.

Vinice
- bílé hrozny sbírati mimo vinobraní - velký zisk
- černé hrozny sbírati mimo vinobraní - zisk
- sbírati bílé hrozny - vyšetřování na svobodě
- sbírati černé hrozny - hrozí ti vězení
- sbírati v ní hrozny - tesknost a zármutek
- viděti v čas zrání bez hroznů - bezdětné manželství

Víno
- bílé - zdraví až na některé menší nemoci
- červené popíjeti: Vězte, že při přijímání jsou víno a krev zaměnitelné symboly.
- Červené víno je duchovní symbol pro život
- čisté píti - peníze a majetek bez práce
- mošt píti - k penězům přijíti prostřednictvím ženy
- muškátové víno - myšina v domě
- opíti se jím a hádati - soud
- rozlijete víno někoho jiného: mohli jste prolít jeho krev. Pokud tedy máte v úmyslu se s někým pohádat nebo poprat, nechte raději všechny kuchyňské nože a jiné zbraně hodně daleko od sebe.
- rozlité víno vlastní: může znamenat sebeobětování.
- s vodou píti - stálé peníze
- silné a opíti se - budeš podplácen
- ze sudu crčící - hádka v domě

Vítr
- horký - nemoc a zármutek
- jak se opírá do zad na tvé cestě - bude ti dána pomoc
- jak strom láme - snížení platu
- když fouká vítr - svár
- náhlý a silný, uragán, smršť - katastrofa
- severák - přijdeš o majetek
- tě nese na jiné místo - v cizině zbohatneš

Vlajka
- nésti: úctu získati.
- vlající viděti: nebezpečí, blížící se neštěstí.

Vlak
- být přítomen železničnímu neštěstí: od vzdáleného přítele dostanete špatné zprávy
- být v uhánějícím vlaku: symbolizuje obavy a potíže, které které se na konec ukáží být důvodem tvých zisků
- jet s ním: značí dobrý a rychlý postup
- lokálka - mnoho času přejde, než dostaneš dopis
- nákladní vlak: znamená změny k tvé spokojenosti a rozmnožení majetku
- ocitnout se v lůžkovém vagónu varuje před nemilou společností, která může způsobit tvé finanční stráty.
- osobní - obdržíš dopis
- prázdný vlak: znamená brzké nezdary a problémy doma
- rychlík - dostaneš dopis expres nebo telegram
- spěchat na vlak: ukazuje na mnoho novinek
- stojící vlak: věští nespokojenost a neúspěchy v práci či jiné životní překážky
- uhánějící: znamená životní změny
- vidět ho vyjíždět z tunelu: dozvíte se tajemství o sobě samém
- vidět: předzvěst rozloučení
- vystoupit z vlaku: dosáhnete svého cíle
- zmeškat vlak: chcete dosáhnout něčeho nemožného

Vlas (y)
- barviti šedý na černo - veřejná hanba
- barviti na rusý - úbytek majetku
- cizí nositi: nemoc na blízku.
- cuchati dívce - naděje na potěšení
- cuchati stařeně vlasy - dlouhé vyjednávání
- červené míti: nepřátelé na blízku.
- Česati si je - péče o něco, dobrý pořádek
- česati:štěstí v obchodech všeho druhu, spory rozřešiti.
- dlouhé míti: vážený a oblíbený býti.
- šedé míti: starostmi obtížen býti.
- hezkéčerné míti: zdraví.
- jež padá - starosti
- kadeřiti - návštěva spolku nebo divadla
- na jinou barvu barviti - lež
- Pokud se vám zdá o dlouhých vlasech, které se kolem vás vlní, téměř plavou v prostoru, znamená to, že zřejmě vy sami v něčem "plavete". Možná jste jen příliš uvolnění a flegmatičtí k dění okolo sebe. Pokud se vám vlasy omotávají kolem těla a dusí vás, patrně jste na sebe nabrali povinnost, kterou nejste sto splnit. Ztráta vlasů symbolizuje nejistotu.
- rozcuchané míti: rodinné rozepře.
- stříhaný z tvé hlavy - oloupení, škoda
- stříhaný, zdá-li se ženě - rozvod
- stříhaný, zdá-li se panně - pozbytí panenství
- stříhati si nechati: nepříjemnostem se vyhnouti.
- ustřihnouti: ulehčení od starostí.
- více jich rozpuštěných - choroba
- ztratiti: zléčasy zažíti.

Vlaštovka
- štěstí, obrana
- její mlčení - nedobré zprávy
- její štěbetání - dobré zprávy
- jejich houf, jak odlétají - nebezpečí

Vlk
- bojovati s ním - soud nebo věřitelé
- býti jimi obklopen - pozor na lichváře
- býti jimi pronásledován - tvá spása je v rychlém jednání
- je honiti pomocí psů - zbavíš se nadobro zlého člověka
- ovci v tlamě nesoucí - sňatek z rozumu
- viděti ho - budeš poškozen od lakomce

Vlna (látka)
- ovčí bílou najíti - hotovost ve zlatě
- ovčí do bytu přinesou - ztracené peníze se ti navrátí
- ovčí vyrvati z ruky - ztráta majetku
- přísti ji - daleká cesta s mnoha příhodami

Vnitřnosti
- břicho a vnitřnosti když vidíš - dostaneš děti
- viděti: radost a láska.

Vnuk
- získati: stálý blahobyt.

Voda
- stav a kvalita odpovídá vašemu duševnímu stavu
- znamená city.
- čistá - dobře
- čistá - pravda
- čistá voda - znamená mnoho potěšení a nečekané rozmnožení majetku
- chodit po ní - znamená úspěch a zdar v podnikání a štěstí v lásce
- choditi po ní: Navzdory všem zvítězíš. (49)
- jasná a tichá - znamení velkého štěstí (30,71)
- kalná - nepravdy
- kalná - zlo znamená
- kalná: Kdo nemá míru, znepříjemňuje si život. (16)
- kalná nebo bouřlivá - nemoc (86)
- kalná voda - varuje před nebezpečím a věští smutek a osamělostí
- klidná, nezčeřená hladina - reprezentuje hlubokou studnici vašich citů.
- kola na vodě - pravdivý dopis od člověka zapomenutého
- minerální voda - znamená nečekané štěstí při uskutečňování tvých plánů a záměrů
- nosit v nádobě vodu - znamená nečekané štěstí a zlepšení v podnikání
- opařiti se: I v malých věcech buď opatrný! (40)
- padnouti do vody - pronásledování a svízele
- pít ji - znamená významné ztráty v podnikání
- pít kalnou vodu - je předzvěstí těžké nemoci
- pít teplou vodu - je znamením menších zdravotních potíží nebo nevelkých rodinných problémů
- po vodě choditi - šlapeš po pravdě
- pobývat nad rozvířenou vodou - věští brzkou smrt v rodině
- ponořiti se do ní: Někdo tě chce podmanit, ale nedáš se. (42)
- proudící - poukazuje na temperament a silné emoce.
- přebroditi: Nedělej si starosti, o tvou budoucnost je postaráno. (36)
- rozlíti ji: Klameš sebe. (10)
- rozvířená - znamená nebezpečí ve tvém okolí
- rozvodněnou viděti - neštěstí (88)
- se opařiti - hněv (14,24,85)
- sladkou píti - nedostatek (2,22,86)
- spadnout do kalné vody - upozorňuje, že v blízké budoucnosti uděláš mnoho chyb, které zapříčiní tvůj smutek a lítost
- spadnout do studené vody - je varováním před falešnými lidmi ve tvém okolí
- spadnouti do ní a topiti se - ztráta práce
- státi u vody - zoufání
- stojatá: váš citový život stagnuje nebo neexistuje.
- stoupající kolem domu - naznačuje vítězství nad konkurenty
- studená - velmi chladné přivítání
- studená: Úspěch je na dosah. (21)
- studenou píti - dobré (4)
- studenou píti: Tvé tělesné zdraví je dobré. (49)
- svěcenou se kropiti - žal (2)
- teplou píti - zlé (39)
- teplou píti: Chybí ti zdraví, jdi k lékaři. (6)
- v botách - nezoufej
- v čisté vodě se koupati - zdraví (54)
- v kalné neb bahnité chodit - nemoc
- v kotli vařit viděti - nebezpečí (49)
- v putně na zádech nésti - neštěstí (47)
- valicíse na Vás - pozor dost velké neštěstí
- vařící: Nebuď náruživý, kroť svůj temperament! (9)
- ve vodě státi a mýti se - velká práce (8)
- vedle vody jíti (ženatému a vdovci) -nepříjemnosti (2,38)
- vedle vody jíti (zamilovanému) - jest dobrým znamením (2,38)
- vidět čirou: příslib úspěchu a zisku
- vidět kalnou nebo špinavou: předzvěst nejasných nebo nejistých poměrů
- vodnatelnost - velká nemoc tě očekává (69)
- vodou se břísti - potupu (4,29,69)
- Vodu nabírati - dopíditi se nějaké (6)
- vylévat ji - znamená, že můžeš brzy očekávat ztrátu postavení nebo menší, ale nepříjemné zdravotní potíže
- vylévati - škoda (7,22)
- vyrazivší náhle ze stěny, sloupu - pláč celé rodiny

Vodní
- had - nemoc šťastně přetrpíš (45)
- kolo viděti - brzké převzetí nějakého obchodu (12)
- muž - vyhledáváš mnohé nepříjemné věci (75)
- pták - neštěstí (16,21)
- roura - nepříjemné setkáni (22,51)

Vodní hladina
- vidět klidnou hladkou: příslib bezstarostných dnů
- vidět neklidnou zčeřenou: přináší dny plné starostí
- vidět se v ní jako v zrcadle: sám sebe v nějaké věci oklamete
- vidět zrcadlit se v ní jiné předměty: přináší klam nebo zklamání

Vodomet
- viděti - naděje (25)

Voj
- chop se první věci, která se ti namane

Volat (volání)
- slyšet - ohlašují se nějaké novinky
- slyšet - smutek v tvém domě (13)
- slyšet volání - je znamením, že máš očekávat těžkou nemoc nebo smrt
- slyšet volání nežijícího člověka - brzy tě potkají mnohá neštěstí, kterým nebudeš schopen čelit
- slyšet volat své jméno - vzdálený člověk vás naléhavě potřebuje, nebo vás chce ochránit před nějakým zlem či osudem
- volání druhých - čeká tě dobrá zpráva (36)
- volat někoho - upozorňuje na nepřátele, kteří se snaží za každou cenu překazit tvé plány a záměry

Volavka
- nebezpečný člověk, který zasáhne ve svém čas
- její maso jísti - zdraví
- v domě chodící - radost a veselí
- v domě spící - nemocný se určitě uzdraví
- viděti ji - dobře vědí o tvé práci i úmyslech

Voňavka
- cítiti ji - dobré jméno a čest mezi lidmi

Vosa (y)
- v příbytku - návštěva cizího člověka za loupeží

Vous (y)
- černý a pěkný míti: dobré zdraví.
- červený míti - faleš a nenávist
- červený míti: falešní přátelé.
- dlouhé na bradě - zvýšení majetku
- dlouhé na bradě u ženy - zármutek té ženy
- dlouhý míti: výhra, stěstí.
- šedivé na bradě - hanba veřejná
- hrozně dlouhé na bradě - pronásledování věřitelů
- husté na bradě - čest i majetek
- na bradě holiti - zahanbení
- vousy na bradě chudého - dluhů ti přibude

Vozka
- viděti: zlost, roztržka.

Vrabec
- vrabčí čimčarání - dobrý přítel ti domluví
- vrabčí čimčarání v domě - klepy od vlastních lidí

Vrána
- jako člověk hovořící - rvačka i vražda
- její maso jísti syrové - těžká nemoc

Vrata
- otevřená - proveď cestu
- zavřená - odlož cestu

Vřesoviště
- suché viděti: zmařeny všechny naděje.
- zelené viděti: znamená poslední paprsek naděje.

Vůl
- černého viděti - velké štěstí
- jeho kůži najíti - moho peněz za pomoci vlivného člověka
- mnoho jich do domu - zbohatnutí
- prodati - ztráta místa
- trknouti - pokuta

Vůz
- i s koňmi spadne do jámy - smrt
- krásný viděti a sednouti si do něho - zbavíš se starostí
- nákladní viděti - dobré a trvalé zaměstnání
- nákladní viděti: čilý pohyb v obchodech.
- rychle letí s tebou vpřed - těžká nemoc

Vydra
- chytiti: dobré obchody.

Výhra
- získati: příjezd přítele očekávati.

Výskati
- si : neštěstí a truchlení.

Vznášení
- Vznášejí se kolem vás ve snu věci a těžké předměty, které ve skutečnosti létat nemohou, zatímco vy stojíte jako přikovaní na zemi? Zeptejte se sami sebe, co vás tíží. Možná je to partner, od kterého byste chtěli utéct, možná vaše staré zvyky, které jsou vám na překážku.


[ Nahoru ]