Zvoleno písmeno: LLabuť
- bílá - dobrá budoucnost
- černá - dobrá nebude budoucnost
- černá zpívající - smrt
- černou - domácí neštěstí
- líbat viděti - dobré předsevzetí učiniti
- na lukách běhat viděti - nemotornost
- plavat viděti - nad utrhači zvítěziti
- viděti - pyšný býti
- zpívat slyšeti - blízká smrt

Láhev
- je-li roztlučená - smutek
- rozbitou viděti nebo míti: smutek.
- viděti - domácí pitka
- viděti - veselost
- viděti nebo míti: radost, zábava.
- vypláchnouti: do špatné společnosti se dostati.

Lak
- spatřiti - neupřímná slova slyšeti

Lák
- okurkový píti - statečnost a odolnost vůči infekci

Lakomec
- býti jím - veliké dědictví
- viděti ho - budeš obdarován

Lalok
- míti - tloustnutí

Lámati
- něco - jednej zkrátka a s odvahou

Lampa (Lampička)
- čistiti ji - domácí spěšná práce
- hořící - zaměstnání
- hořící ji jinému do ruky vtiskneš - udělíš dobrou radu
- hořící lampa - vysoký úřad
- hořící lampu nese-li ji žena - provdá se za vysokého úředníka
- hořící lampu něsti - dosáhneš vysoký úřad
- lampička noční hořící - nemoc v domácnosti
- rozsvěcovati ji - pronikne světlo do určitých tajností
- upustíš ji - neblahá událost
- viděti ji - budeš pracovati do noci
- vybuchlá - odsouzení
- zhaslá - dosáhneš stálosti v zaměstnání

Lampář
- budeš jednati s pracovníkem vysoko postaveným

Laň
- viděti - tichá a rozšafná manželka
- viděti: štěstí a bohatství.

Lano
- vzniknou zmatky

Láska
- viděti ji - rozkošné dny
- vyznati ji - odmítnutí

Látka
- Zamotáváte se ve snu do kusu látky, která vás dusí a tíží a nemůžete se z ní vymotat: Popřemýšlejte o svých obchodních partnerech a nadřízených. Možná dělají něco, s čím vy osobně nesouhlasíte a jejich praktiky vám "berou dech". Popřemýšlejte, zda by nebylo vhodné změnit firmu nebo lidi v ní. Anebo jste snad sami provedli něco, co se nemá? Pak bude nejlepší se přiznat.

Lavice
- seděti na drnové lavici - slušné a milostné zacházení milované osoby
- viděti ji - výprask

Lavina
- spatřiti ji - veliké nebezpečí v dosahu

Lávka
- viděti ji - přemožení menší nejistoty

Lázeň
- s čistou vodou: štěstí, zdraví a úspěch v lásce.
- s horkou vodou: špatné zdraví, překážky v obchodě.
- s kalnou vodou: neštěstí, nemoc, neúspěch v lásce.
- v ní býti a nemoci se potiti: přerušení obchodů.
- v pokoji: zármutek.

Lázně
- mýt se v nich ledovou vodou - hanebná pověst tvé osoby
- mýt se v nich vlažnou vodou - budeš propuštěn
- mýt se vlažnou neb chladnější vodou - vše dobré
- svléci se v nich a nemýt se - zbavíš se smutku
- svléci se v nich, mýt a holit se - bohatému ztrátu majetku
- veřejné viděti: znamená hněv.

Lebka
- rozbitou míti - zbytečné starosti
- viděti ji - smrt
- zvířecí viděti - těžká práce

Léčiti
- někoho - prokážeš někomu milosrdenství
- sebe - zbavíš se dluhů a jiných těžkostí

Léčka
- klásti ji - lest
- viděti blízko - zrada

Led
- na řece na pokraji - chudoba v kraji
- po něm choditi - styky s nevěstkou
- viděti, po něm klouzati: blížící se nehoda, pronásledování, zmařené naděje.
- viděti v létě: marné počínání.

Lejno

Lék
- bráti: nepříjemnosti.
- hořký: útlak od nepřátel.
- jinému podávati: výhoda, prospěch.
- projímací použíti - bohatému škodu, chudému mnoho zboží
- projímací použíti a ulehčí - zbavení starostí, které trápily
- projímací použíti, po něm břicho bolí - zármutek v domě
- předepisování viděti: pokračování nemoci.
- užívati: ztráta majetku.
- viděti ho - přijdeš opět do dobrých poměrů
- zvrátiti: neštěstí, porušení obchodů.

Lékárna
- spatřiti ji - nemoc
- viděti, uvnitř se nacházeti: setkání s lichvářem nebo drzým člověkem.

Lékárník
- viděti ho - pomoc

Lékař
- který příbuzného obvazuje viděti: brzký sňatek v rodině.
- s nemocným vlídně hovořiti viděti: brzká churavost.
- viděti ho - nenadálá návštěva

Leknín
- viděti - nebezpečí, utonutí

Lem
- roucha líbati - otroctví

Len
- hezký viděti: spořivost v domácnosti.
- přísti jej - daleká cesta s nebezpečnými příhodami
- půjčiti ho - půjčiti peníze
- spřádati na nit: najít dobré zaměsnání nebo ubytování.
- viděti - daleká cesta za nevěstou
- zelený na poli - chvála lidí pro majetek

Lenivý
- býti - práce na práci

Lep
- na ptáky - někdo přijde na výzvědy stran tvých úmyslů

Lepiti
- něco - dávati dva lidi dohromady

Lepra
- míti: věští bohatství, úspěch v obchodech.

Les
- porážeti sekerami - infekční smrtelná nemoc v kraji
- suchý - samotářství
- zachvácený požárem - politická revoluce, válka
- zachvácený požárem bez dýmu - politické boje s dlouhým trváním
- zelený - velmi milá schůzka

Lesník
- potkati: hrozí pohroma, nepříjemnosti.

Lešení
- viděti: mějte se na pozoru.

Leštiti
- něco - nehezké jednání

Léta
- na dřevě - tvé stáří je na tobě vidět

Letadlo

Létání (Létati)
- až do oblak a zůstati tam - smrt
- daleko: příjemné dny, štěstí v podnikání, chvála.
- do nebe: znamená dobré služebnictvo, ale také cestu, smrtelnou nemoc.
- létati a spadnouti: nepříjemnosti.
- od shora dolů - velmi vysoké stáří
- přímo vzhůru - úraz nebo smrt
- z místa na místo - cena za prací
- Zřejmě chcete něčemu či někomu uniknout. Nebo se třeba chcete podívat na problémy z ptačí perspektivy a nalézt tak řešení, případně toužíte povznést se v duchovním nebo intelektuálním smyslu. Najděte možnost, jak si tuto touhu splnit.

Létavice
- viděti ji - tvá přání pohasla

Lev
- býti jím ohrožován - tvůj představený podal o tobě zlé informace
- dvojocasý - silný muž, nikdy však věrný, ale znamenitý v zaměstnání
- hladiti ho - tvůj představený ti bude nakloněn
- jak se sápe - zbavíte se starostí
- jeho maso jísti - zbohatnutí na práci pro stát
- krmiti ho - vedoucí dostane přidáno
- míti ho v moci - budeš mít styk s vysokým úřadem
- mrskati ho - představený dostane důtku od vedoucího
- na něm seděti - čeká tě vyšší postavení
- na něm spáti - představený je příliš měkký a poddajný
- píti mléko lvice - obdržíš milost, budeš mít velkou protekci
- pronásledující - vyšetřování
- řvoucí - křik podřízených
- stříhati ho - moc vedoucího bude omezena
- umírající - tvůj vedoucí půjde do důchodu
- viděti ho - setkáš se s vůdčí osobou země

Levandule
- zdáti se o ní - prostředky z ní jsou určeny pro tebe, užívej jich

Ležní (Ležeti)
- s osobou druhého pohlaví - manželství nebo volná láska
- vojenské ležení - matky, chraňte své dcery

Licousy
- míti: silné zdraví.

Liják
- zažíti - mnoho pláče

Lilie
- líbati ji - láska platonická, ne tělesná
- trhati ji - ztracené panenství
- viděti bílou - nevinné děvče bude nařčeno

Lipový květ
- nemoc z nastuzení

List (Listí)
- fíkový list - překážka v milování, zmařené dostaveníčko
- jediný, jak padá ze stromu - smrt v příbuzenstvu
- jich více a zelené - menší zlo
- jich více nositi domů - bohatství
- jich více suchých - velké zlo
- listí padati viděti: nebezpečné onemocnění.
- vystlán tvůj dům - obohacení za pomoci vlivných lidí

Listiny
- úřední čísti - daně, manželství, křtiny neb pohřeb

Lišej
- na kůži míti: pozor na nemoc.

Liška
- býti jí poškrábán - škoda dotyčného
- do domu - lstivá manželka, která nebude nikdy věrná
- její maso jísti - pozor na chytráka, bude žádati podpis a smlouvu
- kůži její nalézti - chytráka velmi napálíš
- ležeti vedle ní - tvá povaha je podobná
- loviti, nebo zabíjeti: falešné přátele poznati, jejich úklady odhaliti nebo znemožniti.
- plížiti se viděti: tajní nepřátelé pomýšlejí na Vaši záhubu.
- viděti ji - prohnaný nepřítel, cikánské, podvodné povahy
- zápasiti s ní - pozor na chytrost a podvody
- zdaleka přišla - nemoc

Lívance
- dělati - milá práce
- jísti - dobrá nálada
- na hlavu klásti - kuchařské nadání

Loď
- čistou vodou plouti viděti: radost a úspěch ve všech záležitostech.
- kalnou vodou plouti viděti: kolísavá věrnost, nepříjemnosti, hořká zkušenost.
- potápěti se viděti: ztráta milostného poměru.
- Zdá se vám o lodi nebo člunu? Znamená to odvahu vyplout na rozbouřené moře citů. Jste kapitán nebo cestující? Sen vám napoví, jak na tom jste v lásce. Moře je klidné nebo bouřlivé, pohyby lodi jsou smyslné? Jde snad o erotický sen? Přemýšlejte, nezanedbáv

Lodník
- život s mnohou bouří

Loket
- viděti: dárek dostati.

Lopatky
- silné - vítězství
- slabé - prohra věci
- zlámané - rozvod

Los
- viděti - koupená naděje
- vyhráti - šalba

Loučení
- věrnost, přátelství, ustanovení v závěti.

Loutna
- spatřiti ji - dostaveníčko v noci

Louže
- viděti ji - budeš muset obírati páchnoucí věci

Lov (Loviti)
- loviti malou zvěř: zhoubný úmysl.
- loviti ryby - dovolená
- loviti vysokou: znamená úspěch v obchodech.
- loviti zvěř - výlet s pitkou
- trpělivostí ke šťastné budoucnosti.

Lovec
- mnoho zbytečné práce.

Lože
- cizí - cizoložství
- krásné - krásnou manželku či manžela míti
- ošklivé - nehezkou manželku nebo manžela míti
- s rancem - stěhování
- spálené - smrt manželky nebo manžela
- v jiné zemi viděti - cizozemku za manželku nebo cizozemce za manžela si vzíti
- viděti - značí manželku nebo manžela

Lucerna
- zloděj nebo náhlá nemoc, též podvod
- býti jí uhozen - náhlé osvícení mysli
- na sloupu - flámování, ponocování v restauraci
- náhle svítící, náhle zhasínající - pozor před lupiči

Luk
- značí manželku
- dobře jím stříleti - zdar ve všem
- jím vystřelený šíp ale neletí - líná dcera doma
- jím vystřelený šíp, který letí daleko - tvá dcera se provdá daleko
- jím vystřelený šíp letící nahoru, že jej není pak viděti - dcera zemře
- k nenatažení - tvrdohlavá žena
- který má v ruce andílek - veliká láska
- napínati, jím stříleti: útěcha v utrpení.
- slabý - líná manželka

Luňák
- do domu vlétl - návštěva zloděje
- drží v drápech užitečného ptáka - škoda od zloděje
- nad domem - zloděj pátrá, jak a kudy vniknouti
- nositi ho na ruce - ten přechovává zloděje
- v domě létá - zaměstnanec je stále zlodějem
- viděti ho - zloděj
- zabíti ho - zloděj bude chycen

Lupa
- klepny

Lusk (y)
- ztráta

Lýtka
- uťatá - nejschopnější odejde z pracoviště
- uťatá vidí žena - pohřbí své nejmilejší a sama proto zemře
- uťatá vidí chudý - potká ho velká bída a smrt
- viděti svá pevná - dlouhověkost v dobrých poměrech


[ Nahoru ]