Zvoleno písmeno: CHChalupa
- značí osamění
- do chalupy se skrýti - útočiště hledati
- v chalupě se zdržovati - těžká práce
- viděti - trpělivost v trápení

Chasník
- chasníka viděti - spoléhej na sebe

Chatrč
- dřevěnou chatrč viděti - šetři pro své stáří

Chladno
- cítiti - předejdi rychle vážné nemoci domácími prostředky

Chlapec
- házet viděti - brzká zpráva
- hrát si viděti - rozluštění pochybnosti
- rvát se viděti - hašteřivost
- skákat viděti - odejmutí dobrých příjmů
- těhotné ženě když se zdá, že má chlapce - ve všem štěstí
- viděti - starost

Chléb
- bílý viděti - pouze sňatkem dojdeš bohatství
- bochník chleba - věř v dobro modlitby
- bochník chleba malý viděti - značí drahotu
- bochník chleba nésti - vykonej účinně dobro
- černý - nesnáze, též chudá veselka
- čerstvý - štěstí
- hezký viděti: ke slávě a bohatství spěti.
- jísti - majetek ve zlatě
- jísti dobrý: věrné přátele míti a výhra.
- jísti horký - mučivá nemoc
- jísti s mlékem - náhlý, nečekaný výdělek
- jísti teplý - nemoc
- jísti tvrdý - čeká tě tuhá služba u skoupého panstva
- když je černý - chudobným zisk, bohatým škodu
- míti dobře vypečený - vážnost
- okoralý jísti - dobré časy a nové zaměstnání
- péci - cokoliv započneš, podaří se ti
- péci: zdařilé podnikání.
- plesnivý - zlé nepřátele
- připravovati viděti: ke slávě a bohatství spěti.
- sázeti do pece k pečení - výhra na los
- spálený - lehkomyslnost
- spálený viděti: lehkomyslnost.
- svatojánský - hrubá slova
- teplý jísti: onemocnět.
- zadělávat viděti - užitek
- zahoditi - zahazuješ v něčem své štěstí
- zkažený viděti - nestálé štěstí
- zkažený viděti: kolísavé štěstí.

Chlév
- kravský, v něm spáti - brzké zdraví
- plný - vše se podaří
- prázdný - marná tvá námaha
- s krásným dobytkem viděti - zámožnost
- svinský ( vepřín ) - slabost
- v něm býti - služebnost

Chlup
- jimi být zarostrlý na celém těle - veliký zisk, dědictví, výhra
- s těla spadlé - zbavení se nemoci, přetvoření mysli
- s těla spadlé do masti - zchudnutí bohatému, zisk chudému
- s těla spadlé do masti, když se to zdá ženě - bude míti kouzlo lásky
- trhá je jiný tobě - zloděj v domácnosti
- trhati je - špatná správa majetku
- v jídle, na jazyku - žaludeční neduh
- více jich hladiti - ošemetnost hříchu
- za více jich tahati - drzé obtěžování

Chmel
- česati - náhlé peníze, které ale propiješ
- podnik bude velký zisk přinášeti.

Chmelař
- viděti - hořká zpráva

Chmelnice
- viděti - bližší styk s mužem pivovarským či s výčepníkem

Chobot
- sloní míti - choroba nosní nebo žaludeční

Chodba
- šerá - trudný stav mysli, též hrob
- s nečistotou - cesta a peníze
- s velkými okny - máš dar poznávati lidské povahy
- světlá - radostná nálada, též děcko do rodiny

Chodidlo
- drbati - dlouhá cesta

Choditi
- a zase přijíti nazpátek - ztráta
- na dřevěných nohách - přejinačení ve své službě
- rychle - tvá záležitost jest spěšná

Chodník
- široký - dobře pochodíš
- úzký - překážky

Chochol
- bílý na hlavě - smrt svobodného muže nebo dívky
- černý na hlavě - smrt ženatého muže nebo paní, též vdovce a vdovy
- na hlavě - důstojenství, též málo v hlavě, mnoho v hlavě
- nositi na hlavě - nepokoj

Chocholouš
- dobré přátelství ke strážcům pořádku

Chomout
- jho manželské, svobodnému těžkou práci, ženatému hořké povinnosti rodinné

Chrám
- stavěti - muž zbohatlý jedině svatbou
- stavěti žena - ovdovění
- stavěti panna - svatba

Chrapot
- míti - nějaká schůze

Chrást
- jísti - sklon k vegetariánství
- viděti - bude zle

Chrastiti
- slyšeti - čekej jen drobně peníze

Chrochtání
- slyšeti - čekej něco nestoudného během dne

Chromý
- býti - pozdě bycha honiti
- býti aneb chromého viděti - bída

Chroust
- muž nemrava nebo žena v blízkosti
- chytati - protivenství předejíti
- šlapati po nich - nečistotu myšlenek zaháněti
- létat viděti - ztráta paměti
- množství jich - masérský salón

Chrpa
- důvěra k okolí anebo k osobě, kterou jsme právě poznali

Chrt
- telegram, rychlá zpráva
- viděti - novina

Chřest
- jím jedinečně zčistíš své ledviny
- jísti - stálé zdraví míti
- řezati - veselé dny zažíti

Chřestýš
- viděti - rozepře

Chřipka
- míti - nenastudíš se tak brzy

Chudobinec
- obecní chudobinec - smutné stáří

Chudobka
- radosti, které peníze nám nedají
- trhati - venkovské vyražení

Chudobný
- býti - všem dobře
- chudobný lid ( mnoho ) viděti - neštěstí

Chůze
- choditi zpět - nerozumíš dobře sám sobě ani okolí
- pevnou, jistou chůzí: dbáti na opatrnost při práci.
- pomalá - vykonáš cosi z rozvahou a jistě

Chvála
- dobrý přítel
- slyšeti - dobrá služba

Chvojí
- zelené viděti - všem dobře

Chvojka
- neplodnost
- odvar z ní píti - starosti vyženeš

Chýše
- skromné živobytíčko

Chytat
- někoho - úklady


[ Nahoru ]