Zvoleno písmeno: ŽŽába
- Žáby kvákati slyšeti: chválu a slávu sklízeti.
- Žáby v rybníce viděti: mnoho peněz obdržeti,štěstí v obchodech, věrná láska.
- chytati, nebo zabíjeti: sebe zabíjeti,škodu způsobiti.

Žalm (y)
- zpívati nebo se modliti - nemine tě mocná ochrana

Žaloba
- vésti: neklid, nespokojenost.

Žalud
- sbírati: zisk, výhra.

Žár
- u něj se ohřívati: hádka s přítelem.

Žebra
- dolejší na levé straně zlomená - škoda od matky
- hořejší jakoby zesílila - ženy v domácnosti rozmnoží majetek
- hořejší na pravé straně zlomená - škodu a posměch zaviní manželka

Žebrák
- do domu přicházeti viděti: mrzutosti.
- Žebráka o almužnu prosícího viděti: veselost.
- Žebráka odmítnouti: bída, nouze, ba dokonce ižalář.
- Žebráka viděti: budoucnost plná starostí.
- Žebrákovi něco dáti: úspěch v každém podnikání bez velké námahy.

Žebrat
- bída a nouze v rodině.

Žehlička
- viděti: mnoho namáhavé práce.

Železnice
- po ní jeti: rychlejší postup v nějaké záležitosti.

Železo
- žhavé viděti: vřelá láska, návaly krve, rozčilování.
- kouti: hádka, spor.

Žena
- hezkou viděti, zamilovati se:štěstí, zdraví, bohatství.
- líbaná - zisk od líbajícího
- míti, býtiženatý: znamená slabost, neduživost.
- několik viděti: trápení míti.
- neznámou viděti nebo s ní mluviti: známosti si dělati.
- porodila hocha - porodí dceru ( a opačně ),
- prostředního věku, ani krásná ani nehezká - hojnost obilí
- přistihnouti ji a milence přemoci - zisk
- přistihnouti ji s milencem - velká ztráta peněz
- přistihnouti ji ve snut - úbytek majetku
- s hezkými dlouhými vlasy viděti: sláva a bohatství,šťastné spojení.
- s hnědými vlasy viděti: nemoc.
- sčernými vlasy viděti: stísněnost na krátkýčas.
- sčervenými vlasy viděti: pronásledování.
- starou viděti s bílými vlasy: ztráta.
- svojí hádati se slyšeti: nepříjemnosti, utrpení.
- těhotnou viděti: dobré zprávy.
- viděti, v její přízni se nacházeti: do sporu se dostati.
- zdá-li se jí, že chodí s rozpuštěnými vlasy - ztratí manžela
- zdá-li se jí, že si hlavu přikryla - brzy se provdá

Ženich
- býti nebo oženit se zamýšleti: neštěstí, ztráta přátel nebo milenky.

Ženiti se
- potíže, neštěstí, chudoba.

Žid
- bíti ho - zlé soudy
- líbati ho - štěstí v lásce
- mrtvý - neštěstí
- od něho službu přijmouti: neočekávanéštěstí, úspěch ve všem.
- viděti, s ním se procházeti: podvedený, oklamaný býti.

Židovka
- líbati ji - štěstí v lásce

Žíla
- pouštěti žilou: rozladěnost, ztráta zboží, neštěstí.
- viděti, velkou: veliká úzkost.

Žízeň (Žízniti)
- a píti čistou vodu - prospěch ve všem
- a píti vodu nečistou - úzkosti a hořkosti
- dosytosti utišiti:štěstí, sláva, bohatství.
- palčivou míti a nemoci jí utišiti: marná námaha v nějaké záležitosti, zarmoucenost, nepokoj.

Žížala
- černá - škodlivá žena nebo muž
- do postele lezoucí - zlí lidé chtějí škoditi

Žloutenka
- nenávist
- míti: bohatství, neočekávanéštěstí.

Žvýkačka
- Zdálo se vám, že máte ústa plná žvýkaček nebo jiné podivné hmoty, kterou nelze ani spolknout ani vyplivnout? Pravděpodobně vás tíží, že se snažíte něco sdělit a stále k tomu nemáte příležitost. Nebo snad odvahu? Co nebo kdo vám brání?


[ Nahoru ]