Zvoleno písmeno: PPadati
- nebo klopýtnouti, ale zachytiti se: před neštěstím zachráněn býti.
- přes něco: vysvětlení dostati.

Páka
- pomoc včas

Paklíč
- viděti: být vykraden.

Palác
- bydleti v něm - povýšení
- viděti veliký - zármutek

Palaš
- moc nad mnohými

Palma
- čest a důstojenství
- bodlavá palma - bezpečné štěstí
- kokosová palma - šťastné doby

Paluba
- lodní - těžká práce, též vycházky

Pampeliška
- tvé plány a naděje nejsou k ničemu

Panna
- mořská, jak se objímá s kapitánem - cesta za moře
- mořská, viděti ji - rybářský výlet
- viděti: štěstí a brzké spojení.

Panoš
- viděti ho - skrytá láska mladého muže

Pantofel
- vidí-li žena - budeš vládnouti
- vidí-li muž - žena ti povládne

Papež
- viděti ho žena - nezaváděj přílišné novoty
- viděti ho muž - při návštěvě vyzkouší se tvoje moudrost

Papír
- barevný - menší dárek
- bílý - lačnost
- hořící - protivný a nemilý dopis
- popsaný - obdržíš dopis
- velké jeho hromady - získáš dobré postavení
- žvýkati - policie do domu
- zmačkaný - velmi nemilá zpráva

Papoušek
- mile upovídaná žena
- slyšeti ho mluviti - pomluvy a klevety

Paprika
- mrzutost

Paprsek
- sluneční - konečně vše se obrací k lepšímu

Pára
- nad hrncem - nemáš mnoho zdraví
- vystupující ze země nebo z vody - změna postavení

Párati
- cokoli - konec nesváru, též naznačuje starosti

Párek
- uzenka - dostaveníčko

Park
- blouditi v něm pěšinami - různé pletichy
- jeho kvetoucími alejemi se procházeti - štěstí a spokojenost

Parní stroj
- viděti: bohatství.

Parník
- na něm plouti: nějakou záležitost rychle a důkladně zakončit.

Parno
- pouze s potem dosáhneš žádaného

Parohy
- viděti: proradnost.

Paruka
- úzkostlivost

Pařez
- neohrabanost
- veliký - nepokoje v domě

Pás (Pásek)
- být opásán pěkným - čest a zdar
- drahokamy posázený - radost z dětí, též moc a bohatství
- korkový pás - mocná ochrana nebeská
- stříbrný - skutečné přátelství
- zlatý - duchaplná láska

Pasák
- u ohníčku viděti: vzrůst majetku.
- viděti: své přátele si udržeti.

Past
- strojiti na myši - zrada a škoda
- viděti ji, když je v ní chycená myš - nepřítele učiníš neškodným
- viděti: špatnost bude odhalena.
- vůbec - nástrahy na ctnost a majetek

Pata
- na ní zraněn býti: neštěstí rozličného druhu.

Páv (Pávice)
- bohatá, ale nezištná paní se stane tvou manželkou
- ho nalézti - nalezneš paní svého srdce
- jeho peří sbírati - dopustíš se pošetilosti
- jeho ztráta - ztráta zaměstnání, majetku
- viděti ho s ocasem roztaženým - výhodné znamení, též někdy nepokoje

Pavián
- viděti ho - nestydatost v lásce

Pavlač
- choditi po dřevěné - štěstí v umění
- je-li chatrná a hrozí spadnutím - nezapleť se do nemilých věcí
- zřítí-li se - neštěstí

Pavouk
- jejich množství - předzvěst nemilých věcí
- viděti ho v síti - soudní spory a zrada

Pavučina
- též úklady
- smetati ji - zármutek se ti v radost změní
- viděti mnoho velikých, zaprášených - velké nesnáze a starosti

Pec
- pekařskou viděti: dobré obchody dělati.

Pečeň
- cítiti: zbytečnou cestu dělati.
- viděti nebo jísti: výhra, dobré vyhlídky v obchodech.

Pečivo
- dělati: prospěch od druhé osoby.
- jísti: znamená, že dobré časy přicházejí.

Pěchota
- drahota, bída.

Pekáč
- nebo pánev viděti: škoda, újma.

Pekaře
- nebo pekařství viděti: požehnaný rok.

Peklo
- hořící - předzvěst neštěstí
- viděti, v něm se nacházeti: znamená nastávající změnu, nabádá k opatrnosti v obchodech.

Penězokazectví
- ostuda a bída.

Peníze
- u ženy skoro vždycky symbolizuje erotickou spekulaci
- u muže symbolizuje výkonnost v lásce a v životě
- dát žebrákovi - příslib velkého zisku
- dostat od někoho - věští soudní obsílku či rozvětvení rodiny
- dostati falešné - nepoctivá láska
- dostati: nepokoj, neklid.
- dostati-utrpíš ztrátu (27)
- šetřit - dosáhneš uspokojení v nejočekávanější chvíli
- falešné - Tvé srdce touží po nicotných věcech (20)
- falešné - věští ztrátu dědictví či problémy s nepříjemným člověkem
- falešné peníze - nepříjemnosti tě čekají
- krást - varuje před nebezpečím a upozorňuje na tvé chování vůči ostatním
- ležeti na penězích - obdržíš výměr daní
- málo jich míti - bohatství
- měděné peníze - malé příjmy
- měnit - nestálost v obchodování
- měniti - špatné finance
- měniti - změna financí
- mít - je symbolem bohatství
- mít jich mnoho a mezi nimi zlaté - bída
- míti, jimi platiti: osvobození od tíživého břemena.
- mnoho - Znenadání dosáhneš něčeho dobrého (32)
- najít - budete ochráněn před citelnou ztrátou
- najít svazek bankovek - ztráta práce z důvodu nepevného přátelství
- najíti drobné - různice
- najíti: zisk a dobré vyhlídky do budoucna.
- nalézti - pokušení s penězi
- nalézti - smutek
- nalézti - zkus své štěstí a zvítězíš (24)
- nebo jinou cennost najíti: povznesení se nad starosti.
- počítat - budete mít dobrý výdělek
- počítat - obdržení důležitých úředních listin a potíže s výdaji
- počítati - v povolání máš úspěch (21)
- počítati - značný zisk
- počítati: štěstí, bohatství.
- polykat - ztratíš svoji popularitu
- půjčit jiným - věští nedostatek v rodinném rozpočtu či potíže v práci
- půjčit si - znamená problémy
- raziti - zlá hračka
- rozdávati drobné - hádky s přáteli i s cizími
- řinčení peněz - nepříjemné zprávy
- sbírati na cestě peníze - zisk nebo nález
- sbírati rozházené - prospěch
- ukryté nalézti - zarmoucení
- ukrývat - varuje před zloději, ztrátou
- v nádobě - nález a veselost
- vidět - náhlé výdaje
- vidět cizí (cizí země) - pouštíte se do riskantního podniku
- vidět velkou sumu - bohatství a dostatek je ve tvém dosahu
- viděti: do pokušení se dostati.
- vydati - znamení dobrých příjmů (5)
- vydělávat - nosí štěstí v lásce
- vyhrát - nevěští nic dobrého
- vyplácet - sklidit odměnu
- vyplácet jiným - věští nevelké, ale jisté zisky nebo neúzpěch doma
- vzíti od někoho - svár s touto osobou
- zlaté - věští blahobyt či milou zábavu
- ztratit - znamená nečekanou, nepříjemnou ztrátu či neúzpěch v práci
- ztratiti - Nehoda se obrací v zisk (47)
- ztratiti - ztracená pře
- ztratiti: do nesnází se dostati.

Pěnkava
- klepy, též milostný poměr
- slyšeti ji - vyhubování
- slyšeti ji v domě - pohanění od přátel neb příbuzných
- slyšeti ji v lese - pohanění od nepřítele

Pepř
- jísti - soudy
- na váhu kupovati - svár
- rozmělněný - zármutek
- tlouci - hádky a nepříjemnosti
- v zrnech - boje a nepokoje

Perla (y)
- nabudeš moudrosti od jiného
- na hrdle - radost z bohatství
- padající - slzy

Perleť
- falešné slzy a nepravé bohatství

Perník
- sladkost prosté lásky

Perořízek
- viděti nebo míti: nestálost, nevěra.

Peří
- bílé viděti: blahobyt a veselost.
- černé viděti: pokles obchodů, ztráta.
- dráti - chystejte výbavu
- hromady ho viděti - starosti
- jím býti pokryt: váznutí obchodů.
- mnoho létati viděti: marné čekání na štěstí.
- od někoho ho kupovati - svatba
- sbírati nebo dráti ho - zisk
- viděti ho lítati - velká žalost

Peřiny
- dolů na zem spadlé - opuštění
- krásné a čisté - věrnost
- nehezké a nečisté - pohlavní nemoc
- spálené a shnilé - nemoc, též smrt milenčina
- z nich polštáře, podušky - milenka

Pes
- bílý - radost
- bílý: příjemnou známost si udělati.
- boudu viděti: zhoršení postavení.
- černý - změna
- černý pes - veliké neštěstí
- drážditi: nepříjemnost, nepřátelství.
- šedý - předzvěst neštěstí
- honící (hon) pes - tvé kroky někdo sleduje
- chrt a stopař - domácí zlý přítel
- jím býti napaden: nebezpečí.
- kousne-li - střetnutí se sousedem
- Lovecký:špatné obchody dělati.
- loviti viděti: neklidný býti, hýřiti.
- míti: bohatství.
- ostříhaný - oklamaná bdělost
- ovčácký - spolehlivost proti nebezpečí
- rezavý - sváry v domě
- rváti se viděti: rodinné rozepře kvůli dědictví.
- s ním si hráti: štěstí v obchodech, usmíření se s tím, kdo nás urazil, obnovení starého přátelství.
- štěká-li - hádka se sousedem
- vytí psa - smrt
- vzteklého viděti a býti jím pokousán - hrozí ti nebezpečí
- zabíti ho - soused zmlkne

Pěst
- pomsta
- dvě pěsti viděti zaťaté - nevolnost po zlé novině

Pěšina
- život na zapadlé štaci

Petržel
- symbolizuje těžce dobytý úspěch či dobré zdraví
- vydáváte se všanc nekalým spekulacím
- jíst vařenou - věští zisk či úspěch
- jíst zelenou - znamená nepřípustné styky
- sít - znamená povinnost starat se o početnou rodinu
- síti - žebrota (12,42,60)
- syrová - znamená nemoc
- zelená - budeš nemocen ale brzo se uzdravíš (5,60)

Pevnost
- viděti: nepřátelství a nemoc.

Píce
- dávati ji dobytku - zisk, též nepříjemnosti

Pijavice
- žaloby a soudy
- viděti: lichva a zištnost.

Piliny

Pilník
- dostati: výstraha od nepřátel.

Písař
- od něho popsaný list přijmouti - opletačky se soudy
- viděti sebe jím nebo jiného - nouze

Písek
- přesívati - těžkosti a trápení
- sypati někomu do očí - velký lhář a podvodník

Pískati
- sám - zármutek
- slyšíš-li - nebezpečí

Pistole

Píti
- až se břicho zvětší - vzrůst majetku
- nechtěný nápoj - ztráta zaměstnání
- opíti se - povýšení
- po vůli - povedou se ti žádané věci

Pivo
- kalné viděti nebo píti: nemoc, nepříjemnost.
- píti - nerozhodnost v jednání
- píti kalné - nemoc
- rozlité viděti: znamená zmenšení blahobytu.
- světlé nebo čiré viděti nebo píti: stálé zdraví, veselá mysl, příjemné setkání.

Pižmo
- cítiti: pokrytci se vyhnouti.

Plachta
- napínati nad boudou na trhu či nad vozem - nepředvídaní hosté
- pod ní se ukrýti - vyhneš se něčemu nemilému
- viděti ji - hostina

Plakati
- příslib smíchu za bdění
- sen o pláči je zlou věštbou; většinou znamená spory a neshody v rodině či špatné zprávy od přátel
- tvůj osud se splní (2)
- nad něčím - radost k očekávání (7)
- nad něčím - radostná událost
- pro mladou dívku - věští spory s milým
- pro obchodníka - znamená drobné potíže a neúspěchy
- pro zamilované - symbolizuje rozchod a zradu
- vidět jiné plakat - znamená navázání nových, sympatických známostí a obnovení těch starých

Plameny
- viděti: peníze nebo šperk darem dostati.

Plášť
- býti jím zahalen - trampoty a úzkosti

Plátno
- bílé - láska
- bílit na bělidle - nemoc
- tkáti - užitek, zisk
- tkáti ale nedotkáti - smrt

Plavba
- přes moře nebo velkou vodu: neštěstí.

Plece
- od ramenou jakoby odstupující - rozvod
- od těla oddělené - smrt dcery
- pěkné a tlusté - řádná žena
- porušené míti - ženě se ohlašuje nemoc
- zdravé a silné - vzroste v příbuzenstvu zámožnost

Plech
- viděti - malé trvání bohatství či chudoby nebo i nemoci

Plenky
- leží-li v nich někdo - nevinně nařčen
- práti - nedej na sobě znát starosti

Plésti
- cop z vlasů: brzké spojení.

Plevel
- pleti - bližním není každý, jen ten, kdo je vnitřně dobrý

Plíce
- na plíce churavíš - předzvěst něčeho zlého
- ústy je vyplivovati - těžká nemoc
- vypadnou ti z těla - tvá smrt

Plivati
- krev: bohatství.

Plot
- živý a jím se prodírati - zvítězíš pevnou vůlí nad tím, co se ti postaví do cesty
- ležeti u něho - trampské toulání
- přelézti jej - nebezpečí se vyhneš nebo ubráníš
- viděti - nepleť si své s cizím
- viděti jej z latí - nebezpečí
- viděti zelený, živý - velké zmatky

Plotna
- viděti ji - hody

Plovárna
- býti na ní - pozor na okradení

Pluh
- k orání viděti - brzká svatba

Plukovník
- viděti ho - úspěch ve sporu

Pobuda
- viděti ho - nestálost, toulky

Pocestný
- v dešti - peníze

Počítati
- dobrý obchod

Podbírati
- se, v palci - naděje na peníze

Podešev
- nalézti - hádka
- ztratiti - dlouhá cesta

Podkova
- štěstí
- koně kovati viděti: těžká, namáhavá práce.
- viděti: brzká cesta.

Podlaha
- s parketami viděti, po ní choditi: slzy a radost zažíti.
- taneční podlaha, nebezpečí 26 62

Podmáslí
- píti - nepříjemnosti budou probírány

Podobizna
- viděti jakoukoli - podvod a zklamání
- viděti vlastní - úraz

Podolek
- jím se utírati - někdo tě uhrane
- líbati - pokoření

Podomek
- viděti ho - hrubé jednání

Podpalky
- viděti - úkladný požár

Podpláceti
- někoho - voliti nutné zlo

Podporu
- bráti - přijde pomoc

Podsvinče
- jísti - déletrvající štěstí

Podvazek
- viděti - budeš míti štěstí v lásce

Podzemí
- procházeti se jím - tíseň
- spouštěti se tam otvorem - hrozí určité nebezpečí
- viděti - pozor na plyn

Pohanka
- síti ji - vypleniti hřích na dlouhý čas

Pohár
- malovaný rozbíti: blízké neštěstí.
- plný - blahobyt
- prázdný - nedostatek
- rozbíti: úmrtí nepřítele.
- stříbrný míti: výhra, zisk.
- upustit: úzkostlivost.
- z něho píti: dobré časy přicházejí.

Pohlavek
- dáti či dostati - různice

Pohovka
- ležeti na ní - oddech nebo rekonvalescence

Pohřeb (Pohřbívání)
- býti: Možná se chcete vrátit do bezpečí, potřebujete úkryt, a to třeba podvědomě v mateřském lůně. Pokud však máte pocit, že nemůžete dýchat, možná se v reálném životě cítíte být v pasti.
- býti zaživa: velké nebezpečí hrozí.
- býti: zdraví a dlouhý život.
- chystat se na něj, ale pohřeb neviděti - radost nad něčím
- míti: přírůstek do rodiny, pro svobodné brzká svatba.
- průvod na něm - smrt
- přítele - sňatek podle vlastního rozhodnutí
- velmi chudý - nedostatek
- viděti: smutek, nemoc, úmrtí.
- zůčastnit se: pozdní sňatek, smrt příbuzných nebo přátel.

Pochodeň
- hořeti viděti: skrze temné věci k světlu přijíti.
- hořící - nedobré zprávy
- nésti: zamilovat se.
- pochod s ní - pohřeb váženého člověka
- sám ji rozsvítiti - odhalíš jakési tajemství
- uhasiti: zničení dobrých vztahů.
- z nebe spadnouti viděti: bolení hlavy.

Poklad
- Kopati nějaký poklad aneb něco podobného - velké dědictví
- najíti - zklamané naděje, též starost s bohatstvím
- vykopati - neštěstí

Pokladna
- otevřenou ji viděti - dluhy a nesnáze
- správcem pokladny býti - pocta
- stojí-li v prázdné místnosti - starosti
- viděti toho, který ji spravuje - výpověď

Poklop
- na střeše - propouštění

Pokoj
- tiché chvilky
- krásný - rodinný život, též návštěva
- špinavý - hádky
- prázdný - dluhy a chudoba
- tmavý - hrob

Pokrývač
- padající dolů - vedoucí půjde do důchodu
- viděti ho - budeš hovořiti s vysoce postavenou osobou

Pokrývka
- skryté nedostatky
- roztrhaná - nedostatky budou známy

Pokus

Pokušení
- nechť rozum zvítězí nad city

Pokuta
- platiti: výhoda.

Pole
- hezké zelené viděti: naděje na dobrý výdělek, štěstí v lásce a manželství.
- jetelové pole - nadějná budoucnost
- jetelové pole kvetoucí - jiným budeš užitečný
- kroupami rozbité: špatné spekulace.
- obdělávat, osévat, sázet: dobré k tomu, ženu přijmout, dítě zplodit.
- po sečení - přišel jsi pozdě
- přes něj běžet nebo na koni jet: brzká zpráva v očekávání.
- s koukolem - někdo ti kazí práci nebo tě očerňuje
- suché - smutek
- úrodné - majetek
- v plném květu: zdar ve statku.
- ve žních - mnoho práce s dobrým výdělkem
- zelené - radost
- zorané - budoucí majetek
- zpustošené viděti: zarmoucenost.

Poleno
- štípati - ztloustneš

Polévka
- jísti ji - zkažený žaludek
- ze slepice jísti ji - šestinedělí

Police
- viděti ji - známá se bude vdávati, též podezření

Pomazání
- poslední pomazání - pozdavení a veselost

Pometlo
- viděti - utrhání na cti

Pomlázka
- dostati ji nebo dávati - veselost z mrzutosti

Pomněnka
- stálé a užitečné přátelství

Ponocný
- viděti ho - pozdní návrat
- viděti píti - zaspání

Popel
- hlavu jím si sypati - lítost nad sebou
- viděti: hořké zklamání, urážka.

Popem
- ševcovským lepiti - rozchod

Poprava
- viděti ji - rozchod s dobrým přítelem
- viděti: pochybný výsledek v podnikání.

Popraviště
- býti na něm - veřejná hanba
- viděti - chystá se něco nedobrého
- viděti: čest, pocta a zásluhy.

Pór
- viděti - oční choroba

Porce
- rozdělovati - smrt blízkého příbuzného

Porcelán
- kupovati - lepší časy

Porod
- šťastný, při něm býti: radost a štěstí.
- nešťastný, při něm býti: ztráta, bolestné zneuctění.
- porodit děvče: bolestivé zkušenosti při radosti a veselí.
- porodit chlapce: štěstí ve všech záležitostech.
- porodní asistentku viděti, s ní mluviti: blížící se štěstí, odhalení tajemství.
- porodní babku viděti - pro svobodné není dobře
- viděti: do nesnází se dostati.

Portrét
- viděti: dlouhý život zobrazené osoby.

Posada
- slepičí - veselé klepy

Posádka
- vojenská - pozor na čápa

Posluha
- spolehnutí

Posluhovačka
- nepovíš, co nevíš

Postel
- do které prší: prostopášnost.
- hezkou viděti: štěstí, soulad v manželství.
- hořeti viděti: neštěstí, nemoc, smrt.
- ležeti v ní - nemoc
- špinavou nebo nuznou viděti: nesnášenlivost.
- státi u postele - nemocný v domě

Postelový ohřívač
- brzký sňatek.

Postup
- v úřadě - disciplinární vyšetřování

Posvícení
- veselost se rvačkou

Pot
- studený si utírati - veliký strach
- vypotiti se - uzdravení známého
- z čela si utírati - námaha nad sílu

Potah
- koňský - manželství, kde jsou oba dva poctivě zaměstnání

Potápěč
- věřitel ti pošle účet

Potěr
- rybí - budeš míti mnoho dětí

Potkan
- viděti potkany - hanba (67,81,89,90)

Potok
- čistý ve svém domě téci viděti: znamená přírůstek majetku, bohatství.
- kalný ve svém domě téci viděti: nemoc, zármutek.
- krve viděti: nemoc s chrlením krve.
- rozvodněný viděti: růst majetku, ale také rychlý úbytek.
- s mnoha rybami: dobré dědictví.
- vyschlý: chudoba a churavění.

Potopit
- se - exekuce

Potrat
- neurotický sen, který svědčí o chorobném strachu ze života v důsledku nutkavých představ
- pokud tento symbol nepředstavuje akutní varování, je náznakem nejistoty plánů a podniknutí chybného kroku
- pro málo peněz zničená spekulace
- dítěte - nové podnikaní, nový čin, skutek
- prodělat - obávané zklamání se nedostaví
- vidět - předzvěst zklamání

Potýkati
- se - nebezpečí života

Poupě
- láska přespříliš mladých

Poustevna
- v ní býti: nemoc, nebezpečí.

Poustevník
- viděti ho - z dobrých časů se tloustne
- viděti: zármutek, starosti.

Poušť
- žíti na ní - rozvod, ztráta dětí

Pouta
- nositi: nabídku úřadu dostati.

Poutník (Poutníci)
- poutnické místo viděti - blaženost

Pouzdro
- viděti, nebo míti: ukradené se opět vrátí.

Povidla
- jísti - dobré pořízení

Povodeň
- budeš obklopen bezcennými lidmi
- velkou viděti: se svým okolím nebo blízkými nesvornost zažíti.

Povříslo
- sňatek starého muže s mladičkou

Pozdrav
- budeš pozván na hostinu a dobře přijat (39)

Pozdraven (í)
- býti - smíříš se se zapřísáhlým nepřítelem (41)
- býti: je zlé.
- osoby kterou nemáme rádi - znamená nepříjemnou návštěvu
- sám být pozdraven dětmi - šťastná událost v rodinném životě
- vysoké osobnosti - předznamenává se příjemná návštěva

Pozdraviti
- někoho - mír 25,49,56

Pozor
- dávati - možné vloupání

Pozouny
- slyšeti - slavnost, divadlo

Požár
- jasně plápolající, který jedno nebo více stavení zachvátí, viděti: ke slávě přijíti, hodně dobrého zažíti.
- který hořící dům do dýmu a kouře zahalí, viděti: neštěstí všeho druhu.
- viděti nebo cítiti: nastávající neštěstí.

Požehnání
- vždy svatba, mimořádně i smrt některého z rodičů

Pracovat
- úspěch v obchodech.

Prádelník
- domácí drby

Prádlo
- mydliti - pomluvy špinavé

Práh
- někam vstoupíš
- přestoupit - pozvání nebo host
- z kamene - tvé příští bude pevné
- ze dřeva - příští dobro

Prach
- spor a menší ztráta peněz

Prapor
- viděti - slavnost, též přísahati na něco

Prarodiče
- viděti, s nimi mluviti: dobrou myšlenku uskutečniti.

Princ
- či princezna z pohádky, je viděti - dobrá budoucnost

Prkno
- hoblovati - pro někoho připravena rakev
- ležeti na něm - smrt
- viděti: dobré obchody.

Proboden
- býti: strach a nebezpečí.

Proměniti
- se v něco - smrt

Propast
- viděti, do ní padati: rychlá záchrana z nebezpečí.

Prosba
- zamítnutá - bude vyslyšena žádost

Prostěradlo
- smrtelná nemoc

Prostitutku
- viděti, nebo s ní mluviti: radostný den prožíti, štěstí.

Proutek
- zakopaný poklad

Prs (Prsa)
- ženy viděti: pokračování lásky.
- masitý - hodně synů
- na kterých kojenec leží, viděti: radost v manželství.
- obnažiti: stydlivost.
- poraněná míti: pro staré zlé, pro mladé dobré.
- raněný, churavý - krátký život
- silná, zdravá viděti: stálému zdraví se těšiti.
- suchý, úzký - neplodnost
- zarostlá viděti: hodně štěstí v lásce.

Prskati
- viděti někoho - trefíš se do živého

Prst
- do něj se říznouti a krev viděti: štěstí v lásce.
- hezký míti: vážený, ctěný býti.
- míti je v páře - spiknutí
- palec mezi ukazováčkem a prostředníkem - prokletí
- palec zasunutý do ostatních sevřených prstů - nic nečekej
- pět jich - krádež
- pět jich černých - vloupání
- si spáliti: do pokušení se dostati.
- ukazováček - varování
- ukazováček na oku - výsměch
- ukazováček na rtech - nevyzrazuj
- useknutý - ztráta jmění, práce
- v ústech - stydlivost
- zavázaný - úraz v domácnosti
- ztratiti: znamená škodu.

Prsten
- dbejte opatrnosti a důkladné rozvahy ve vztazích, po kterých příliš netoužíte
- hádky se svým okolím tě vyčerpávají. (11)
- darovati dívce - láska
- darovati: Úspěšná cesta leží jasně před tebou. (28)
- dáti manželce, ona jej nechce - jeho smrt
- dostat darem: najdete dobrého přítele nebo kamaráda nebo se vám splní nějaké milostné přání
- dostati darem: Někdo tě chce ošidit a využitkovat. (15)
- dostati: úctu získati.
- drahocenný: Učiníš výhodné spojení. (16)
- železný: Starost ti tíží srdce. (13)
- železný viděti - mnoho práce (22,74)
- kupovati: Tvé srdce se bude radovat, dostane-li z velké dálky zprávu. (21)
- najít: zamilujete se
- najíti s drahokamem žlutým - nemocná bohatá žena
- najíti s drahokamem modrým - v domě radostné veselí
- najíti s rubínem - dobře placené místo
- najíti se smaragdem - čest
- navléci na prst: varuje před zamýšlenou nevěrou
- někomu darovat: vytoužené přátelství nebo milostný vztah se neuskuteční
- obdržeti - bída
- prsten - svatba
- sejmouti a dáti ho neznámému - odstoupení místa jinému pod nátlakem
- sejmouti a dáti někomu jinému - odstoupení místa jinému
- stáhnout z prstu: nevěra bude mít zlé následky
- stříbrný viděti - zisk (11,90)
- tlačiti jej do vosku - smlouva
- vidět: předzvěst pevného vztahu k jinému člověku
- z něhož nebyl drahý kámen nalezen - ztráta existence
- z něhož vypadl drahý kámen - rodinné sváry nebo těžká nemoc
- z něhož vypadl drahý kámen a byl nalezen - mír a pozdravení
- zlámaný: Loučení s milými lidmi tě zarmoutí. (43)
- zlatý na váhu kupovati - svatba nebo krása ženy podle krásy prstenu
- zlatý najíti a na prst dáti - veliký úřad, v rodině syn
- zlatý najíti neb viděti - štěstí (34)
- zlatý přelomený - těžká nemoc ženy
- zlatý přelomený u svobodného - podřízené místo či ztráta majetku
- zlomený míti - neštěstí (2,23)
- zlomený: značí porušení věrnosti
- ztratí-li ho manželka - ztratí důvěru k manželovi
- ztratí-li ho muž - smrt manželky nebo syna
- ztratí-li ho svobodný - zůstane starým mládencem, dívka se neprovdá
- ztratit: přechodný rozchod s milým člověkem
- ztratiti - manžel k manželce ztratí důvěru
- ztratiti - milovnice tvá půjde za jiným (28,90)
- ztratiti nebo darovati: utrpení, churavění.
- ztratiti: Neočekávaně najdeš nové přátele. (12)

Prstýnek
- dostat (pro ženatého či vdanou) - věští věrnost a loajalitu
- dostat (pro svobodné) - sdílenou lásku
- kupovat - věští brzkou opětovanou lásku
- mosazný - symbolizuje nejistotu v zájmech
- odebrat někomu svůj prstýnek - symbolizuje spory a sváry
- prasklý - věšti rozluku s milovaným člověkem a smutek
- prohlížet si zlatý - symbolizuje šťastné manželství či početnou rodinu
- snubní - znamená výdaje
- ztratit - znamená ztrátu známostí
- ztratit (pro vdanou ženu) - znamená, že její muž je jí nevěrný a že je pod vlivem ženy, která ho může zničit.

Průjem
- mít - je předzvěstí dobrého zdraví a šťastného manželství
- mít - přináší starosti, zármutek, utrpení a škodu
- míti - Tvé štěstí je na nejlepší cestě. (28)
- míti: dobré zdraví.

Prut
- na ryby - touha po poznání

Pryčna
- šetření úřední, protokol i zatčení

Přátelé
- dbej na své zdraví (14)
- býti s nimi vesele - blíží se loučení (5)
- zemřelí - příjemná zpráva z ciziny (15)
- ztracení - vzdálený přítel myslí na tebe (29)

Přehrada
- symbolizuje vaše potlačené emoce.

Přeplaviti
- se - přeložení, též změna

Přeskočiti
- něco - nemilou věc obejíti

Přetrhnouti
- něco - konec lásky, přátelství

Převrhnouti
- něco - mrzutost

Příboj
- vln viděti - zdánlivé nebezpečí

Přijímání
- požehnání a štěstí v rodině.

Příkop
- do něj spadnouti: pozor na lest.
- před hlubokým státi: nebezpečí.
- přejíti po dřevěné lávce - vysměješ se tomu, kdo ti překáží
- přes něj skákati: zrada, nevěra.

Příkrov
- černý - konec života

Přípřež
- výpomoc v práci i v starostech

Přísahati
- nebo přísahu viděti: složitý proces podstoupiti.

Příštipek
- okamžitá pomoc

Přítel
- pro zamilované znamená štěstí a brzký sňatek
- přátelé představují vlastní osobu, často ve smyslu bratra, dvojníka atd.
- přátelství, smutek 11,12
- být pohromadě s více přáteli - předzvěst návštěvy lidí, které rádi vidíme
- hádat se sním - značí nevěrnost přítele
- loučit se s přítelem - je předpovědí konfliktů a sporů se známými, je to rovněž znamení finančních potíží a ztrát
- mít přítele - vydáte svá tajemství
- mít starosti o něj - nemoci nebo neúspěch
- mrtví přítel - předpovědí brzkého sňatku
- navštívit ho nebo ho potkat - značí srdečnost
- oblečený ve světlých barvách - odhalení informací, které zapříčinili hádky a problémy
- plačící - starosti a neúspěchy nebo zklamání v podnikání
- pomoci mu - člověk sám obdrží pomoc
- potkat - věští nečekanou událost, která s sebou přinese neshody a smutek
- potkat ho: dobré.
- přátelé ve zvířecí podobě - znamená boj s nepřáteli, kteří tě chtějí odloučit od nejbližších
- s ním žertovati: roztržka.
- s ovázanou tváří - navázání nové známosti, která pro tebe skončí ztrátami a problémy
- smát se sním - značí brzký rozchod s ním
- stojící na hoře - nečekané povýšení v práci, kvůli kterému budeš zanedbávat přátele a rodinu
- umrlého viděti - radost 76
- uraziti: pohrdání zakusiti.
- vidět ustaraného přítele - čeká tě smutek nebo nepříliš vážná nemoc
- vidět zesnulého - přináší nečekané novinky
- viděti - dlouhý život 12,18,60
- viděti přítele kterému se dobře daří - radostné zprávy nebo brzké setkání s nejbližšími
- viděti, vítati: k slávě a poctám přijíti.
- zesnulého viděti: neočekávaná novina, odložená svatba.

Příze
- navíjeti: lakomý býti.
- odvíjeti: k marnotratnosti míti sklony, tajemství odhaliti.
- rozmotati: pochybnosti ztratiti.
- viděti nebo míti: tajné pletichy.
- zamotati: milého(ou) rozzlobiti.

Pstruh
- chytati je - vychytralost
- nebo ryby ve vodě viděti: radost a láska Váš život ozdobí.

Pšenice
- prší-li na někoho nebo na jeho dům - nadmíru velké bohatství
- prší-li z oblak - veliké bohatství
- v snopech anebo vymlácená vezená domů - naděje na nalezení pokladu

Pštros
- míti, ale zmizel - penze nebo ztráta zaměstnání
- strká-li hlavu do písku - zlé státní finance
- viděti žena - její syn bude na ministerstvu
- z něhož spadlo peří - aféra na vyšších místech

Pták (ptáci)
- černý, letící - smuteční oznámení
- dravý - škoda
- jeho hnízdo - manželství
- jeho lep (ptačí lep) - něco se na tebe líčí
- jeho nohy - akt, který bude vyřízen za dlouho
- jeho peří najíti - menší peníze
- jeho vejce jísti - zhubnutí
- jeho zob - dobré srdce
- jísti ho - peníze
- lapati ho ve spaní - dostane se ti potřebné věci
- mláďata vybírati - zloději
- Oškubané viděti - velký podvod v místě
- více jich do domu přiletělo a odletělo - někdo v domě zemře
- více jich do domu přiletí - větší návštěva hostů

Puls
- hmatati - horečka

Pumpa
- čistiti ji - větší půjčka
- rezavá - odepřená pomoc

Punčocha
- na okně - dary
- plésti ji - pletky
- svlékati - dobrý spánek

Pupek
- bolí-li - zlé noviny

Puška
- hezkou viděti: zamilovat se.
- s ní na lov jíti: nevěra.
- z ní stříleti: zlehkomyslnět, marné naděje na zisk.

Puškvorec
- zdravý žaludek

Putna
- plná housek - budeš oběšen

Pyramida
- viděti ji - náboženské taje a mystérie

Pytel
- děravý - prodělek
- peněz viděti: šťastná budoucnost
- plný - zlé časy
- plný kostí - špatné obchody
- prázdný - dobré časy
- s prázdým viděti muže - zloděj přijde

Pytlák
- nevěrnost


[ Nahoru ]