Zvoleno písmeno: UÚběl
- čistota v lásce

Ubohý
- býti: den plný starostí.

Ubrousek
- dobrá hostina, kterou si nezasloužíš

Ubrus
- dobře míněná hostina

Úcta
- jiným prokazovati: ponížení, pokoření.
- přijímati: příznivé přijetí.

Účet
- nesnáze

Udatnost
- u ženy - síla

Údolí
- slzy
- zelené - radost

Uhlí
- Na žhavém uhlí seděti - neurčité sezónní zaměstnání

Uhlíř
- nepřízeň

Úhoř
- budeš jednati s advokátem
- mrtvého viděti: zármutek a mrzutost.
- staženého viděti: z vězení se osvoboditi, vysvobození z nesnází.
- z vody tahati: znamená konec nemoci, uzdravení.

Ucho
- jedno viděti - zvědavá sousedka
- krásné a větší - dobré zvěsti
- má-li žena zakryté - cizoložství
- menší než máme - příbuzenstvo upadne do dluhů
- na ně slyšeti - hřích
- podrápané - velká škoda ze strany příbuzného
- prašivé - škoda od příbuzného
- uřezané - tvému majetku je odzvoněno
- velké míti - velmi tě potěší přátelé, zvláště ženy
- zakryté - lež

Ulice
- slepá - tvůj záměr ztroskotá

Umrlec
- choditi s umrlým - jistě přijdou lepší časy

Umyvadlo
- mosazné nebo měděné viděti: věrnost.
- v něm se mýti: splacení viny.

Únos
- neočekávaná rychlá svatba.

Uraziti
- se :přízeň a blahovůle.

Úroda
- dovézti domů: dědictví.

Úřad
- čestné úřady přijímati - pomluvy
- čestné úřady rozdávati - dojde tě dobrá zvěst
- obdržeti nebo zastávati: ztrátu utrpěti.

Ústa
- škaredých barev - křivé nařčení
- krásné barvy - spokojenost a vzorné manželství
- křivá - křivopřísežnictví
- odplivující - odpor
- otevřená - žvatlavost
- strupatá - zlé příhody v domě a hádky
- zavřená s masitými rty - smyslnost
- zavřená s tenkými rty - krutost

Ústřice
- vždy bída
- jísti - možná smrt
- viděti nebo jísti: úspěch v podnikání, sťastné těhotenství.

Uvězněný
- býti: ztráta štěstí.


[ Nahoru ]