Zvoleno písmeno: TTabák
- šňupati - zostření vtipu

Tabatěrka
- sousedské povídání

Tabule
- na ni křídou psáti - bude málo potravin
- viděti ji - mobilizace

Tabulka
- Břidlicová tabulka - nevěř paměti, poznávej vše
- nalézti břidlicovou tabulka - necudné myšlenky

Taktovka
- mávati s ní - budeš mnohým vládnout

Talíř
- viděti - je pro tebe kdesi přichystána dobrá služba

Tančírna
- v ní se nacházeti - potupa 3

Tančiti
- máš mrštnou povahu, která se dovede přizpůsobit všem změnám života. (48)
- tanec jednotlivce se vztahuje k problému vlastního vnitřního protihráče; tanec s partnerem nebo partnerkou chápeme čistě sexuálně
- doma - vážná známost
- lehko a hezky - dobrý zdar 22.
- neobratně - zdar po namáhané práci
- sám tančit - při volbě mezi dvěma lidmi zvolíte špatně
- vidět - budete postaveni před volbu mezi dvěma lidmi

Tanec
- na provaze - zvěstuje riskantní předsevzetí
- s pohledným partnerem - značí neopodstatněnou žárlivost ze strany partnera
- sám tančit - předpovídá radost a Štěstí
- učit jiné tančit - věští brzkou romanci
- upadnout během něj - zvěstuje nemoc či zranění
- vidět tančící - značí tvou potřebu odpočinku a klidu

Taneční mistr
- zábavy 6 59.
- nebo placený tanečník - máte dobré manýry

Tanečník (tanečnice)
- příjemná známost 3 59
- z povolání - pro ženu ztráta peněz

Tango
- tančit nebo vidět druhé tančit - uděláte hloupost, nemusíte jí ale litovat

Těhotenství
- vidět sebe těhotnou pro pannu - jde o výstrahu před jejím milým, jenž chová nečisté úmysly
- vidět sebe těhotnou pro vdanou ženu - znamená možnost porodit dvojčata
- vidět těhotnou - je signálem budoucího štěstí
- vysmívat se těhotné - zvěstuje velký smutek a starosti v rodině

Těhotná
- žena očekává od života něco nového, když se vesnu vidí jako těhotná, muž přenáší své vlastní nové plány na jiný objekt
- být - přání se splní
- žena - uděláš velkolepý vynález, který ti vynese slávu a zisk (34)
- vidět druhé - příslib hmotného štěstí
- viděti ji - změna povolání

Tekutina
- cmrndati tekutinu - budeš mít močové těžkosti

Tele
- viděti: nerozumné kousky vyváděti.
- zápasiti viděti: z nemoci se uzdraviti.
- zlaté tele, klaněti se mu - chamtivost

Tělo
- černé míti - veřejná neúcta
- Čistiti si - zdraví a spokojenost
- churavé - ztráta majetku
- slabě tlustý člověk - větší schopnost do podnikání
- úplně nahé - buď nevinnost nebo také hanba
- vlastní viděti tlusté - zvětšení majetku
- zbodané nebo pihovaté - zbohatneš ve zlatě podle počtu pih

Temno (Temnota)
- brzy zjistíš kde je východisko (20)
- v ní se nacházeti: v nouzi se octnouti.
- z ní na světlo vyjíti: vysvobození z velkého nebezpečí.

Těsnost
- cítiti - chvíle úzkosti

Tetřev
- slepota v lásce

Tchoř
- viděti: ošklivá nemoc.

Tchyně
- pošmourné počasí

Ticho
- hádka

Tlumok
- zavazovat: nastávající cesta.

Tlustý
- býti: nečekané bohatství.
- tlusté děti míti: znamená dobrý rok.

Tma
- duševní stav, který může být změněn jen nezúčastněnou osobou; člověk se cítí vydán všanc a měl by nalézt pomoc
- nejistota, zrada a úklady
- být v temnotě - nutně potřebujete radu jiných
- být ve tmě a nemoci najít cestu - je předpovědí dočasného zhoršení životních podmínek
- být ve tmě s mnoha lidmi - ohlašuje protistátní spiknutí
- být ve tmě v podzemní kobce, sklepení - můžete očekávat útok na vaši osobu
- ustupující tma a objevující se světlo - předpovídají šťastný obrat a celkové zlepšení situace
- zdlouhavá nemoc (30,67,83)
- ztratit se v ní - je znamením těžkých životních situací, které se tě dotknou

Topas
- podzim života

Topiti
- někoho viděti: vítězství nad nepřítelem.
- se: blahobyt,štěstí.

Topol
- cesta bez přítěže

Továrna
- míti nebo viděti: dobré obchody.

Trám
- záchrana v nouzi

Tráva
- ležeti na ní - výlet
- seděti na ní - láska
- sekati ji - budoucí štěstí
- viděti: mějte se na pozoru před lichvářem.

Trh
- zisk

Trn
- člověk mizerné povahy
- být jím opleten - dostati se do rukou zlých lidí
- choditi trním a bodnouti se do nohy - náhlá smrt
- jím býti píchnut: ukončení známosti.
- ovocný trh - vyhubování
- počervenalý - zlé ženy

Trosky
- hradu, na něšplhati: nebojácnost v každém nebezpečí.
- hradu viděti: zarmoucenost, truchlivost.
- hradu, z nich spadnouti:škodu utrpět.

Trpaslík
- sádrového viděti: nešťastný úmysl.

Třapec
- nebezpečí z lásky

Třešně
- černé - nevítaná návštěva
- kyselé - lehká nemoc
- sladké - dobrá budoucnost

Třináctka
- pro někoho neštěstí, pro jiné štěstí

Třtina
- velký majetek
- jež se rozhojnila na louce - rozhojní se i majetek
- míti jí mnoho - radost a majetek

Tučněti
- sám: bohatství.

Tuk
- jísti: nemoc.
- vařiti: ztráta, prohra.

Tužka
- viděti: dobré zprávy.

Tvář
- bez nosu: smrt.
- bledá: nemoc nebo úmrtí.
- hezkou v zrcadle viděti: splněné přání.
- mýti:žal.
- ošklivou míti: hodně starostí.
- ošklivou ve vodě viděti: nepřátelství.
- pěknou míti: dobrý průběh předsevzetí.
- pěknou potkati: hodně radosti.
- pěknou ve vodě viděti: dlouhýživot.
- tváře hubené: truchlivost, lítost.
- tváře tlusté,červené: dobré vyhlídky.
- zakrývat:špatné zprávy.

Tygr
- krmiti - budeš podporovati zlé vášně
- viděti - zlé vášně

Tykve
- jádra dávati jiným jísti - budeš podváděn
- jádra z ní jísti - budeš podvádět
- míti ve svém domě - připojíš sek vlivnému člověku a zbohatneš
- zelí z nich jísti - je-li někdo nemocen, bude zdráv
- zralé nebo nezralé viděti - práce bez výdělku


[ Nahoru ]