Zvoleno písmeno: MMacecha
- viděti ji - ubohý úděl lásky
- viděti mrtvou - zlepšení poměrů
- viděti s milým - nedobré manželství

Macešky
- trhati - zklamání v lásce
- viděti - málo lásky

Magdalena
- viděti ji na obraze lkající - budeš se káti

Magnet
- muž a žena se sblíží
- pohrávati si s ním - dobrá zvěst od druhého pohlaví
- věšeti na něj železo - poloviční starost

Maják
- jasně svítící - neměj obav, pomoc bude
- spatřiti - záchrana v starostech

Majka
- brouk - máš dobrou krev

Majoránka
- dobrá kuchařka

Mák
- viděti - menší radost
- vlčí - pro nehodu tě čeká smutek
- vlčí, jak roste doma - různice a hádky
- vlčí vařený jísti - neduhy a zármutek

Makovice
- jísti - pevné spaní

Malíček
- spatřiti - do společnosti přibude pátý

Maliny
- šťávu z nich píti - sladké zdraví
- jísti - nakažlivá nemoc

Malíř
- obrazů, moderního stylu, viděti ho - blázinec
- obrazů, viděti ho - radost z umělecké práce
- pokojů, viděti ho - nepořádek a velké uklízení

Malomocní
- s nimi se stýkat: zažíti nepříjemnosti.
- viděti: starosti, úsilí.

Malovat
- sám sebe: dlouhý život.

Malta
- dělati ji - počátky podnikání nebo cesty zatím jen ve fantazii

Malý
- viděti se malým - kdo se ponižuje, bude povýšen

Mandle
- viděti - hojná úroda

Mansarda
- pod ní státi: nepříjemnosti.

Manžel
- manželem se vidí - rozvod

Manželka
- manželkou se vidí - rozvod
- stlouci ji - provádět právo silnějšího

Manželství
- šťastné viděti - půjdete do divadla
- manželskou smlouvu uzavříti: truchlivost, zarmoucenost.
- nešťastné viděti - běžná příhoda vás potká
- sjednati: výhra, štěstí.

Mapa
- studovati - čeká tě výlet, cesta

Marcipán
- viděti - sladké a celkem bezvýznamné lži v domácnosti

Máry
- viděti: úmrtí.

Mařinka vonná
- láska, která vede do dobrého manželství

Masařka
- moucha - nemoc, ochuravění o prázdninách, na výletě

Máselnice
- viděti - nevrlá, hádavá žena

Maska
- plesová - je dobré jednou v roce se vybouřiti
- proti plynu - číhá na tebe úraz shora

Máslo
- dělati: vnitřní klid.
- jísti: roztržka a nepříjemnosti mezi příbuznými.
- kupovati - příští obchody budou dobré
- viděti - vyplněné přání

Maso
- měli byste být skromnější
- celkem - choroba
- hovězí maso jísti - spořivost
- k jídlu připravené viděti, míti, jísti: k blahobytu spěti.
- koňské maso jísti - plicní neduh
- kupovati - výhra
- maso koňské jísti - drahota (9,33)
- péci u ohně - potká tě škoda
- pečené jísti - obávej se hanby
- syrové, jiného kupovati viděti: hádka.
- syrové, kupovati nebo viděti: přítelem být podpořen, k bohatství a slávě spěti.

Mast
- dělati sám - musíš také někdy podmáznout
- jiný dělá - potkáš prohnaného šibala

Mateřídouška
- viděti ji - dobrá naděje

Matka
- bíti ji - veliký čin
- líbati - milá návštěva
- modlící se - tvá prosba k lidem bude vyslyšena
- mrtvou viděti - trvalý smutek pro rodinnou věc
- plakati viděti - máš nějaký vroubek, hřích
- přísně hledící - jdeš špatnou cestou
- s děckem v náručí - rodinná porada, ale i ztráta a nemilé věci
- státi se jí - zapíšeš se v dobrou paměť rodiny i obce
- týrati - ty ani nevíš, že se tě zmocňuje zlo
- viděti ji - mírné doby
- vysvlečenou viděti - hanba pro celou rodinu
- zabíti - zatčení a žalář
- zešílenou - smrt
- zpívající, radostnou viděti - vše dobré

Matrika
- viděti ji - narození, svatba nebo smrt

Mazadlo
- na boty - cesta

Meč
- brousiti - půjdeš do války
- do pochvy zastrčený - konec sporů
- drží-li v rukou žena - porodí syna
- nalézti a zvednouti - radost z něčeho v rodině
- někomu dáti - budeš vystřídán v povolání
- plamenný na obloze - přijdou vbrzku zlé doby
- popravní viděti - odsouzení známého
- rezavý - válka nebude
- tasiti - rvačka
- z pochvy vytáhnouti a pochva je zlomená - zemře manželka
- z pochvy vytáhnouti zlomený - zemře syn
- zabíti jím někoho - je potřebné prokázat milosrdenství
- zabodnutý - vražda

Med
- jí podřízená osoba - příslibem je tvá samostatnost
- jísti - dosáhneš, po čem toužíš
- jísti: nevolnost, blížící se zármutek.

Medvěd
- bohatý a mocný, leč bláznivý nepřítel
- jak bručí - pomluva hloupého člověka
- jde proti někomu - sám si učiníš nepřítele
- jde proti tobě - starý přítel bez příčiny se stane tvým nepřítelem
- viděti: křivdou trpěti, zlé pomluvy se dočkati. Všeobecně všechna divoká zvěř, např. Hyena, Tygr, apod, přinášejí neštěstí a svár.
- zdechlý - smrt neznámého chudáka

Mech
- na střeše - chudoba, která zatíží váš rod

Měch
- jím v oheň dýmat - chystej se na cestu, též do války

Měkkota
- v hrsti ji držeti - budeš jednati s tvrdým člověkem

Meloun
- bílý a velmi sladký - radost a veselé časy s penězi
- hořký - smrt
- jeho listí jísti - pomíjivý zármutek a dlouhý život
- žlutý - krátká nemoc
- vařený jísti - jak nabyl, tak pozbyl
- zelený - radost a veselé časy

Meluzína
- slyšeti ji - těžkomyslnost

Meruňky
- choroba
- viděti nebo jísti: pozdní sňatek.

Měsíc
- jak se rozpadl - hněv a pronásledování od vlivné osoby
- jasně v domě svítící - bohatá ženitba nebo peníze z vyšších míst
- jasný - přibude štěstí
- jeho zatmění - zlé nepřátelství
- v domě a vy si s ním jako s míčem hrajete - velké obohacení
- zatměný, ale světla nabývající - oblíbenost u nadřízeného

Město
- viděti - nákupy

Měšec
- plný viděti: úspěšné obchody.
- prázdný viděti: ztrátu utrpěti.

Mezek
- viděti ho - jdi pomalu a s rozvahou

Míč
- nakopnout: stálé neshody.

Mikroskop
- viděti - všímej si svých a ne cizích nedostatků

Mikuláš
- s andělem - velká nadílka
- s čertem - budeš pokárán, ale dar dostaneš
- viděti ho - dar

Milého(milou)
- viděti, s ní(m) se o samotě nacházeti: pokušení.

Milenec
- být milencem - opatrnost ve tvém jednání
- nebo milenka dostaveníčko míti - příjemné 13 37
- vidět milence ženy - věští dobré přátele

Milíř uhlířský
- pomluvy

Ministrant
- jím býti - svatba
- viděti ho - pohřeb

Mířiti
- na někoho - soudní rozepře

Mísa
- plná - hubené časy
- prázdná - dobré časy
- stříbrná - v domácnosti převládá poctivost
- zlatá - v domácnosti převládá láska

Mládě
- vyhlížeti tak - brzo zestárneš

Mlátiti (Mlácení)
- obilí - kolik zrn, takový užitek z příštích věcí
- obilí viděti: marná námaha.

Mléko
- opičí mléko píti - nezhojitelná rána 25
- ovčí píti - větší příjem peněz
- viděti - nepokoje

Mlha
- nejisté majetkové poměry

Mluviti
- chtít a nemoci - čekají tě vzrušující okamžiky (42)
- k někomu ve spaní - šťastné manželství 31
- s bábou - vynadání
- s cukrářem - svatba
- s čertem - peníze
- s dítětem - starost
- s ženou - domácnost
- s hadem - zrada
- s hovadem - ponížení 1,36,50
- s knězem - mrzutost
- s kominíkem - štěstí
- s lesníkem - lež
- s mluvkou - chtějí tě získati slovy
- s řidičem - cesta
- s tetou - klepy
- se stromem - bohatství 2,64,70

Mlýn
- na prudké vodě - do domácnosti peníze
- spálený a zpustlý - smrt
- v něm mlíti - radostné zisky
- větrný mlýn - plány a záměry tvé se mohou uskutečnit

Moč
- čurati do výšky - značí mužům pozvání, ženám starost
- čurati proti větru - nebezpečí pohlavní choroby
- čurati v místnosti - nesnáze
- močit: nesvornost.
- píti: výdaje míti.

Modlitba
- modliti se: radost a spokojenost.

Mohamedán
- viděti ho - fanatická zbožnost

Moře
- chytati v něm ryby - dary, nejspíše knižní
- na něm loď - smrt
- na něm lodi dlouze plují - daleká cesta
- rozbouřené - hněv
- tiché - klid doma i v zaměstnání

Most
- dřevěný - pevné spojení a vzájemnost
- železný - pevné spojení pro vzájemnou lásku a pravdu
- pod ním procházet: přes mnohé překážky k cíli dojíti.
- přes něj jíti nebo jeti: stěstí v lásce i v podnikání.
- stavěti z kamene viděti: pevná předsevzetí.
- v povodni zbořený - rozvod pro cizí řeči
- viděti - spojení, svatba
- viděti: jistota v podnikání.
- zbořený - rozvod
- zřítiti se viděti: velké potíže v obchodech.

Mošna
- žebrácká - nezaměstnanost, nemoc bez zaopatření

Mošt
- jablečny píti: marná snaha, hádka, neslušnost.
- sladký píti - získáš peníze prostřednictvím ženy

Motýl(i)
- Pozor, je to sice křehká, ale pomíjívá krása. Sen o nich je varováním před nestálostí, nebo také znak velké touhy vymanit se ze všech omezení. Motýl, který vylétl z kukly je jasným symbolem přechodu z jedné životní fáze do druhé.
- viděti ho - přelétavost v lásce

Moucha
- jich celé roje - nepokoje, a to i krvavé
- mnoho létati viděti: nepřátele míti a od nich pronásledován býti, zármutek, urážku zakusiti.
- ohání se před nimi někdo - mnoho nepřátel
- v nose nebo v ústech - těžká nemoc
- více jich pohromadě - různé zármutky
- zabíti: nepřátelství.

Mozek
- jísti: úspěch v jakémkoliv podnikání.

Mozoly
- viděti a míti - údělem ti je těžká práce

Mrak
- černý - státní nepořádky, otřesená měna
- červený - vzbouření, revoluce

Mramor
- mrtvým čest

Mravenec
- někdy smrt, někdy špatní zaměstnanci
- jich houf lezoucí do domu - nemoc a smrt
- jich houf lezoucí z domu - pozdravení se z nemoci
- jich houf lezoucí z domu a v čelistech něco nesou - hromadná výpověď
- štípající se - mezi lidmi zlé spory
- v mraveništi - dobří spolupracovníci
- v mraveništi mrtví či nečinní - špatná pracovní organizace
- viděti: hodně práce, velká pocta.

Mraveniště
- do něj šlápnout: zlá společnost.

Mráz
- cítiti v létě - ztráta
- cítiti v zimě - bolesti
- zmražené jísti - nachlazení, též schůzka

Mrkání
- viděti: velký zisk.

Mrkev
- rýti - opilství
- syrovou jísti - nemoc
- vařenou jísti - smrt

Mrtvola (Mrtvý)
- bíti ho - šílenství
- býti: pozdní svatba, štěstí v podnikání.
- dáti mu jíst a pít - nemoc, chudoba
- dáti mu oděv - těžká nemoc
- dáti mu svůj klobouk - tvá smrt
- kosti mu vzíti - získáš peníze se strachem
- líbati ho - těžká choroba
- obléci si jeho šaty - tvá smrt
- od něho dar vzít - zámožnost
- plačící - veselost
- pomoci mu vstát - ostudné peníze
- s ním zápasiti a býti přemožen - žalář
- s ním zápasiti a přemoci ho - svoboda a zdraví
- sám sobě hrob kopá - veliká víra
- smějící se - zármutek
- umříti - dlouhý věk, ale nebudou sloužit oči
- viděti ho umírati - ženitba
- vidí sebe na márách vynášeti - povýšení
- vidí svůj pohřeb - zbohatnutí
- vítati ho - dočkáš se velkého věku, i když budeš postonávati
- vlasy mu stříhati - zbohatnutí
- volá-li na tebe - tvá smrt
- vstalý z hrobu - velké zadostiučinění za křivdu
- za ním jíti - tvá smrt
- zdvíhá se do výše - pěkné zaměstnání či nález cennější
- zpívající - podivné zprávy
- zvířete: dobré časy, dlouhý život.

Mrzutost
- míti - radost
- míti: nesmiřitelnost, nepřátelství přijde.

Mříže
- pilovati - osvoboditi se od vnitřního zla
- viděti - jsi v zajetí zlých a nenávistných myšlenek
- viděti, před nimi státi: osvobození, klid.

Mše
- svatá - radost, potěšení, i dary

Mšice
- viděti - drobné boly a hlouposti tě obtěžující

Mučedník
- varuje před falešnými přáteli a ztrátou v obchodě
- být mučedníkem - je znamením rozchodu s přáteli
- býti - spokojenost 13
- sám jím být - své starosti jste si sám zavinil
- skupina - věští rodinné neštěstí a problémy v profesní práci
- vidět - varování před nepromyšleným jednáním
- vidět někoho z rodiny - tvé výtězství nad vlastním pokušením

Mučení
- symbol svědomí, které člověka nutí zaujmout postoj k dění
- být na mučení - přináší velkou tíseň
- být přítomen - máte soucit s přáteli, kteří jsou v nepříznivé situaci, ale nemůžete jim pomoci
- mučiti jiné - nepohodnutí 7
- nekoho mučiti - nedělejte jiným lidem zbytečných starostí! (23)
- sám někoho mučit - na někom se dopustíte bezpráví
- vidět - budeš mít velký zármutek (43)

Mučidla
- čekají vás hádky, zkoušky, soudy, peněžní potíže, ale i nedobří lidé
- na nich trpěti: velké nesnáze.

Mučírna
- nešťastná láska nebo manželství
- nešťastná láska 53,87
- vidět - strach z následků nejakého jednání

Můra(y)
- děsí vás noční můry, v nichž vás cosi mučí a vy nevíte, co to je. To něco vám dýchá za krk, slyšíte šelest nebo i kroky a nikde nevidíte nikoho a nic, co by mohlo tyto zvuky vydávat. Máte, vážení, černé svědomí! Nejspíš jste udělali nějakou nefér věc, někomu jste tak trochu podrazili nohy a teď vás za to mučí vaše podvědomí. To je to, co vám sedí za krkem!
- viděti ji - noční úraz

Mušky
- svatojánské lapati je - moudrost nabudeš učením
- svatojánské létající v domě - návštěva moudrých lidí
- svatojánské viděti - setkání s učenými a moudrými lidmi

Muzeum
- státi u muzea - schůzka z lásky

Muž
- divokým mužem (zvíře) býti pronásledována - zajímavé seznámení, dívkám zásnuby

Myrta
- brzká svatba
- dává-li do vlasů zemřelá paní - smrt jejího manžela

Myslivec
- viděti ho - nestálá láska

Myslivna
- viděti: dobré přijetí na cestát nalézti.

Myš (i)
- varuj se pohlavně zkažených
- německá myš - nebezpečí nákazy
- pištěti slyšeti: do zármutku upadnouti.
- viděti nebo chytati: úspěch, dobré obchody, dobré manželství a blahobyt.

Mzda
- bráti - veselé časy
- platiti - nemilá povinnost
- ztratiti - ztratíš zaměstnání nebo sílu pro ně


[ Nahoru ]