Zvoleno písmeno: RRabín
- tvá moudrost přinese mrzutost

Rada
- správní - sobě smetanu, ostatním sbírané mléko

Radost
- pociťovati: pozor na pošetilost.

Rak
- zpátečnický člověk, nenapravitelný
- vařený - obecní zisky

Raketa
- ohňostroje - lidská sláva, polní tráva

Rakev
- viděti - smrt lásky

Ramena
- pokrčit: nejistota v úmyslech.
- ramenatý býti - přízeň žen

Rampouch
- na střeše viseti viděti: oboustranné zvětšení lásky.

Rána
- nevyléčená - nepřízeň
- slyšeti ji - nový dům se zřítí
- v levé dlani - ochromené myšlení, mrtvice
- v pravé dlani - ochromené jednání

Rašple
- zasnoubení

Ratolest
- mír, přátelství

Regál
- viděti: oklamán býti.

Revolver
- nebezpečí v domě

Rez
- viděti - slabé zdraví, nesprávné představy

Rodiče
- nebo sourozence mrtvé viděti: pomatení, neštěstí.
- s nimi se hádati: zlé znamení.
- viděti, nebo s nimi mluviti: štěstí v podnikání, veselá mysl.

Rodiště
- navštíviti - návrat dobrých časů

Roháč
- houfně-li letí ve váš dům - co host, to nepřítel
- štípající - újma na majetku

Rohy
- míti: přelstěn býti.
- na hlavě - důstojenství
- na hlavě, ale spadly - žalost a hanba veřejná
- na hlavě má vojín - šťastně skončí válka
- na hlavě násilím sražené - chudoba a smrt
- na hlavě násilím sražené nepřítelem - vyvedení z pýchy

Roj
- včel - chudému věští výnosný majetek

Ropucha
- věští lehkomyslného, zlého a lstivého člověka
- býti jí poslintán - hanlivá pomluva

Rosa
- jí se mýti - zevnější i vnitřní krása
- v ní choditi - zdraví a svěžest ducha

Rosnička
- jednoduchý a dobrý člověk

Rostliny
- Léčivé viděti nebo jísti: ukončení nepříjemných obchodů.

Roura
- spojení s hloupým člověkem

Rovinu
- viděti: stěstí a zábava.

Rozmarýn (a)
- svatba

Rozplynouti
- se v nic - smrt

Rozsekati
- něco - jednej rázně, rychle a neotálej

Roztáhnouti
- něco - vyzývavost

Rozvaliny
- bohatému ke stáří chudoba

Rožeň
- otáčeti: neštěstí a pronásledování.

Rtuť
- obchodování a okrádání ve zboží

Rty
- krásné míti - silné rozmnožování majetku
- ošklivých barev míti - křivopřísežné nařčení
- strupaté míti - zlá příhoda v domě plném hádek

Ruce
- černé - lichvářství
- krvavé - zločin
- křížem přes prsa - smrt
- na rukou chovati - starost
- obě zdvižené - velké nebezpečí
- oteklé míti: nesnášenlivost.
- špinavé - těžká práce
- podávati - velké přátelství
- s prsteny - zámožnost
- s uťatým prstem - nemoc
- s více než pěti prsty - náboženské hloubání
- si mýti - budeš očištěn z nařknutí
- si mýti: slávu získati.
- silné - zbožnost
- spojené s jinými - společná práce
- v ohni - válka
- v rukavičkách - zámožnost
- Vše, co děláte rukama, může smybolizovat to, co děláte ve skutečném životě.
- vložiti na hlavu - svatba nebo pohřeb
- založené vzadu - budeš bez práce
- zraněné nebo špinavé míti: v nevýhodě býti, opovržení museti snášeti.

Ručitel
- býti: nedobrá nemoc, velké výdaje na léčení.

Ručník
- viděti: vysvobození z nepříjemností.

Ruka
- ženy spálená - smrt manžela
- chlupatou míti: velká zábava.
- líbati ji - úcta, láska nebo vděčnost
- malou míti: v chudobě se octnouti.
- mohutná - válka
- s peněženkou - pokuta, nákup či daně
- s velmi krátkými prsty - lstivé spiknutí
- spálená - nejvěrnější odejde
- uťatá - smrtelný hřích
- velkou míti: těžká práce.
- zlomiti: neštěstí, smrt.
- zraněnou míti: truchlivost.

Rukáv
- dlouhý viděti: velká pocta.
- široký míti: rozšíření známostí.
- párati viděti: rozkol, rozdělení.

Rukavice
- bez prstů - jemnější práce
- bílé - veselka
- černé - pohřeb
- šedé - vycházka nebo obchod
- míti: od podezření býti očistěn.
- rukavice z gumy - kasaři jsou v okolí
- s palcem - nádeničina
- viděti, oblékati si: sláva a štěstí.

Rulík
- svůdná povětrná žena

Růst
- sebe viděti, větší býti: bohatý sňatek.

Růže
- dáti darem - obdržíš dar
- plno jich v domě - velmi dobré obchody
- suchá - minulá láska už jen ve vzpomínkách
- trhati - přibude majetku obchodem
- viděti: Může to znamenat nějaké tajemství, které se snažíte uchovat, nebo také ženskou nevinnost. Svobodní zednáři používali výraz pod růží, což znamenalo tajemství. Růže také reprezentuje duchovní sebepoznání.

Ryba (y)
- darem dostati: falešnou úctou zahrnován býti.
- chytati: nedbalost.
- chytati rukou - prozrazené tajemství
- jísti - uzdravení, tlustému zhubnutí
- kluzkou viděti: nesplněné přání nebo nevěra.
- leklé - nepij vodu
- loviti sítěmi - zlost v radost se obrátí
- malou koupiti nebo jísti: ztráty všeho druhu.
- na dně - někdo je v nebezpečí utonutí
- pečenou jísti: k blahobytu přijíti.
- prodávati, nebo prodávati viděti: nekalá zábava.
- velkou koupiti nebo míti: štěstí a úspěch.
- viděti - mlč a nemluv
- viděti: znamená potíže, nemoc, ztrátu.
- vidíěti: je to symbol hlubokého podvědomí, tvořivosti a křesťanství. Představuje také falus.
- zlatá rybka - domácí radost

Rybář
- hojně času

Rybářka
- pletichy lásky

Rybíz
- bílý viděti nebo jísti: satisfakce.
- černý viděti nebo jísti: nevěra.
- červený viděti nebo jísti: odolnost, vytrvalost.

Rýč
- hřbitov


[ Nahoru ]