Zvoleno písmeno: AAbatyši
- milovati se s ní: svoji dobročinnost bereš na velkou váhu
- v klášteře: přísný pořádek při malé stravě
- viděti - hrdost, změna, štěstí
- viděti ji : znamená v domě, v obchodě atd. velkou změnu
- viděti: pozor na pýchu a lest.

Abeceda
- tvé nároky a touhy se splní. (28)

Abel
- Kainem ho zabíti viděti: tvá modlitba či prosba zůstane nevyslyšena

Abrahámoviny
- slaviti: naděje na povýšení či řád

Abštajg
- navštěvovati: pozor na sousedy stran pomluv

Adam
- Adamovo jablko jísti Evou podané: svedení ke hříchu či tělesný neduh
- pod stromem bez Evy: staromládenectví
- pod stromem s Evou: manželství

Adresář
- hledati v něm: známost

Advokát
- Advokátní kancelář viděti: starosti, mrzutosti, opletačky
- máš-li s ním co činiti - starost a nouze
- mluviti s ním: těžká starost, velké trápení

Aeroplán
- čeká tě úspěch a odvaha k činu (21)
- viděti - spoléháš příliš na ochranu

Agent
- varuj se, neboť bys mohl utrpět ztrátu! (17)

Achát
- šperk - hloupost
- viděti: nemoc a smrt

Akademik
- býti jím: bohatství, ale i smysl pro noční život.
- viděti ho: někdo si od tebe vypůjčí

Akát
- kvetoucí - čeká tě bohatství a zdraví
- viděti ho bez květu: neštěstí

Akcie
- koupiti - ztráta peněz
- kupovati - zaznamenáš společenský vzestup (30)

Aksamit
- hladiti - věští milence či milenku
- na sobě: získáš úřad či lepší služební místo
- viděti aksamitové šaty - cti dosáhneš

Akta
- na čas se vzdálíš ze svého pracoviště (27)

Akvárium
- Stane se ti něco nepříjemného. (14)
- viděti: při zkouškách budeš plavati, očekávají tě hádky a nepřátelství, upadneš do bídy a žalu

Alabastr
- alabastrovou nádobu rozbíti: zánik panenství či manželské poctivosti
- viděti: štěstí cudnosti

Alej
- stinná - dostaneš příjemné sousedy

Alkohol
- Odolej pokušení být nevěrný. (40)
- Pravděpodobně se potřebujete více uvolnit. Možná jste přepracovaní a relaxace by vám prospěla. Možná však také příliš pijete.

Almara
- kupovati ji: svatba v příbuzenstvu
- plná: dobré bytí
- prázdná: chudoba
- se šatstvem: obdržíš dar
- viděti nebo ji posouvati - různice s manželkou

Almužna
- bráti ji: znamená tvé ponížení nebo nouzi
- dávati ji: budeš pomluven, očekávají tě nepříjemné věci
- přijímati: dobré příjmy.
- rozdávati almužnu - výhra
- rozdávati: prospěch z podnikání.

Aloe
- :dlouhý a hezký pobyt na tomto světě.
- kvetoucí - Dočkáš se dlouhého života. (36)
- strom, viděti - starou známost obnoviti
- viděti: starou známost obnoviti.

Altánek
- schůzka z lásky

Amazonka
- viděti - dostaneš za manželku ženu, která je vládychtivá
- viděti ji: žena nabije mužovi

Amerika
- Předsevzetí se ti podaří. (15)

Ametyst
- vidíš-li jej na prstenu - znamená dotírače

Amor
- Čekej trápení s láskou. (36)
- velká láska, láska na prvý pohled.

Amputace
- některého údu: očekává tě zranění nebo někoho z rodiny

Ananas
- Budeš pozván na hostinu. (5)
- jísti: pozvání na návštěvu.

Anděl
- V příštích dnech budeš šťastný. (33)
- býti andělem nemocným - smrt
- býti andělem zdravým - čest
- býti jím: čest a povýšení ve společnosti
- býti jím: znamená velkou poctu, smrtelnou nemoc.
- mluvicí - Dosáhneš po čem toužíš. (38)
- mluvit slyšeti - zlé znamení
- mluviti s ním: dobré znamení pro příští život
- s chlebem: nebeské dobro
- s kalichem: utrpení
- s knihou: čti Písmo svaté
- s ochranným pásem: budeš chráněn
- spatřiti - dobré zprávy
- státi se jím - Dosáhneš vysokého postavení a úcty. (9)
- v růžovém světle: velká láska
- ve velikém světle: i tobě světlo
- viděti ho v modrém světle: velká pravda
- viděti: velkéštěstí, potvrzení všech nadějí a přání, vítané zprávy.

Angličan
- viděti - nezkrotitelné věřitele aneb falešné přátele míti
- viděti, nebo s ním mluviti: falešné přátele ašpatné věřitele míti.
- :znamená samostatnost i povaha dobyvačná.

Angrešt
- žlutý trhati a jísti: neduh
- zelený viděti: žaludeční nemoc, nepřátelství
- zralý: peníze

Anténa
- montovati ji: křik v domě

Antoušek
- viděti ho: dávej si pozor na jazyk

Anýz
- jísti - dlouhý život
- jísti: dočkáš se vysokého stáří
- síti nebo pěstovati: soudní spory

Apatyka
- pozdě bycha honit

Apatykář (Lékárník)
- nemíchej vše dohromady
- (lékárníka) viděti - nemoc

Apoštol
- šťastný život
- viděti apoštoly - radostná zpráva
- viděti: zpráva.

April
- pošle-li tebe kdo aprilem - čest

Arab
- Tajemství, které tě již dlouho zaměstnává, se rozluští. (11)
- znamená míti nablízku muže, který miluje mnoho žen

Arcibiskup
- Smiř se a odpusť svým nepřátelům (14)
- žehnající: tebe doprovází síla.
- viděti ho: rychlá smrt.

Arest
- potěšení ze samoty

Arch (papíru)
- čistý: smutek
- papíru černého: smrt známěho či známé
- pomačkaný: zlý průjem
- popsaný: veliký úkol

Archa
- dostaneš čestné postavení
- Archa Noemova: povodeň, množství lží, ale vše překonáš
- viděti ji: mrzutost přijde.

Archív
- v místě je klepna, která kde co ví.

Armáda
- návštěva chudých příbuzných
- tvá naděje bude zmařena
- dodávati jí: bohatství
- jednotlivé vojáky když vidíš - těžká práce
- když armády nepřátelsky proti sobě stojí - štěstí i smutek
- na pochodu: buď opatrný, zvýšení daní
- na útěku: ztracené peníze ve spekulaci
- pochodovati viděti: pohroma, neštěstí.
- utábořená: země bude vyjedená od různých živlů
- v boji viděti: neštěstí a smutek.
- v kouři: možnost války
- v zákopech: nemoc
- válčící: úspěch a bohatství

Arnika
- s ní se mazati: úraz

Artista (é)
- Měj se před přáteli na pozoru! Dovedou své úmysly dobře zastřít. (8)

Artyčoky
- jísti: máš churavé nervy
- viděti a je jísti: tajně trpěti, nastávající rozluka.

Astra (y)
- pohřeb v rodině
- kvetoucí - Tvoje vážnost se zvětší a bude zářit. (21)
- sázeti - I nejmenší pole nese úrodu, je-li dobře pěstěno. (9)
- zvadlé - Tvé naděje se maří. (14)

Astrolog
- viděti ho: opatři si horoskop, též porada

Ašant

Atentát (y)
- Nepromeškej své štěstí. (29)

Atlas
- Nečekaně změníš místo. (27)

Audience
- držeti s bábou: zlé klepy
- držeti s čertem: pozor na podvodné úmysly
- míti u císaře neb krále - štěstí a zisk
- na hradě: rodinná událost
- s kominíkem míti: veliké štěstí
- sám udíleti: povýšení
- u vznešené osoby: stěstí a výhra.

Auto (Automobil)
- autonehoda - finanční ztráta
- hledat - neúspěšný obchod, pro mladou ženu je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
- hledat automobil - neúspěšný obchod
- hledat automobli (pro mladou ženu) - je tento sen znamením zklamání v lásce kvůli partnerově neuváženému chování
- jedoucí - neštěstí jisté
- jet velmi rychle autem - je znamením problémů nebo špatné zprávy
- jet velmi rychle autem - znamení problémů nebo špatných zpráv
- jeti v něm - Neúspěch tě Čeká. (18)
- kolona jedoucích aut - náhlá cesta za obchodem
- kolona jedoucích aut - znamená náhlou cestu za obchodem
- kupovat - první krok nového počínání, které bude úspšné
- mít - komplikace při uskutečňování snů
- mít auto - symbolizuje komplikace při uskutečňování snů
- odjeti: znamená stěhování
- porouchaný - věští zapojeni se do nejistého obchodu
- porucha - cesta bude marná
- překážka - příznivý obrat tvého života ti přináší štěstí. (3)
- říditi - Najdeš svou cestu, aniž ji hledáš. (8)
- s jeho pomocí se dostávat kupředu, a pokud sami řídíme - máme vlastní záležitosti pevně v rukou
- s výfukem: nadýmání a bolení břicha
- sám je řídit - hledání nových možností jak se přiblížit svému životnímu cíli
- seděti v něm: čekej pozvání
- sraziti se: potká tě zamilování na cestě
- stojící: mlčky na tebe čeká neštěstí,
- utíkat před ním - je varováním před konkurenty
- utíkat před ním - varování před konkurenty
- vézt se v něm - lepší poměry
- vidět - někdo ti velmi závidí tvé společenské postavení
- vidět - znamená, že ti někdo velmi závidí tvé společenské postavení
- vidět je hořet - dobrý význam pokud jsou vidět jen plameny, černý kouř má špatný význam
- vidět srážku - v jisté záležitosti bude silná konkurence
- viděti - Zažiješ něco nového. (2)
- vyhrát automobilový závod - předhonit své konkurenty nebo rivaly
- vystupovat z něho - vaše vážnost utrpí

Autobus
- řiď se moudrostí a budeš těžit. (30)
- být řidičem - je předpovědí dostatku a nečekaného štěstí v lásce
- jet jím - znamená výstrahu před konflikty a nedorozuměním s přáteli, také před nerozvážnými sliby
- plný cestujících - předpovídá spokojenost v obchodech
- vidět prázdný - značí brzké uznáni a čest

Autogram
- Někdo z blízkého okolí zemře. (5)

Automat
- znamená nečekanou návštěvu nemilé osoby nebo domácí spory
- automat (bufet) - Špatně jsi uložil peníze a pozdě to poznáváš. (30)
- hudební hrací: zažiješ rámus se ženou, tchyní nebo jinou osobou
- na cukrovinky: málo sladkosti v lásce za hodně peněz
- na peníze: v domácnosti je tichý zloděj
- viděti: výhoda v obchodech.


[ Nahoru ]